EW06 Omslag 600
31 januari 2024

Beperkte verrekenfactor milieuprestatie kleine residentiële warmtepompen

UV07010Foto: Herbert Wiggerman

De afgelopen maanden zijn de milieuverklaringen voor warmtepompen geactualiseerd. Dat betekent dat de generieke verrekenfactor voor het merendeel van de situaties niet meer nodig is. De Beleidscommissie Milieuprestatie Nederland (BMNL) is daarom akkoord gegaan dat de generieke verrekenfactor voor de milieuprestatie van warmtepompen op 1 januari is gestopt. Daarvoor in de plaats geldt tot 31 december een beperkte verrekenfactor.

De commotie over de milieubelasting begon toen de Stichting Nationale Milieu Database (NMD) vorig jaar februari met de mededeling kwam dat de milieubelasting van een warmtepomp hoger uitviel dan eerder werd aangenomen. Techniek Nederland kwam in het geweer en meende dat de milieuscore een onvolledig beeld geeft, omdat de energieprestatie van een warmtepomp over de hele levensduur volledig buiten beschouwing wordt gelaten.

Beperkte verrekenfactor

Het Ministerie van BZK heeft nu in overleg met de Stichting Nationale Milieu Database (NMD) en de brancheorganisaties FME, Techniek Nederland en de Vereniging Warmtepompen, een voorstel uitgewerkt waarbij de verrekenfactor ten dele wordt gehandhaafd maar veel selectiever wordt ingezet voor alleen die situaties waarin de milieuprestatie-eis van 0,8 niet kan worden gerealiseerd zonder verrekenfactor. In plaats van de generieke verrekenfactor komt er daarom een beperkte verrekenfactor voor kleine warmtepompen met een vermogen tot maximaal 4,0 kW voor nieuwbouwprojecten. Deze beperkte verrekenfactor blijft nodig om bij kleine woningen en wooneenheden (zoals chalets en tiny houses) de wettelijke milieuprestatie-eis van 0,8 te kunnen halen. De factor is tijdelijk en zal eindigen per 31 december 2024. De maatregel moet ertoe leiden dat ook de bouw van kleinere woningen en wooneenheden maximaal duurzaam kan plaatsvinden. Na 31 december 2024 datum komt er een omrekenfactor voor kleine woonoppervlaktes waardoor de verrekenfactor voor warmtepompen niet meer nodig is.

Lees ook:

Wijzigingen

Deze wijzigingen betekenen dat met ingang van 1 januari 2024:

  • De generieke verrekenfactor niet meer mag worden gebruikt;
  • De beperkte verrekenfactor uitsluitend wordt opgenomen in de milieuverklaringen van warmtepompen met een vermogen t/m 4,0 kW;
  • De beperkte verrekenfactor uitsluitend geldt voor nieuwbouwprojecten;
  • Per woning slechts eenmaal een verrekenfactor mag worden gebruikt op een warmtepomp tot en met 4,0 kW, ongeacht het aantal gebruikte warmtepompen;
  • De grens van de schaal voor de schaalbare milieuverklaringen van warmtepompen waarvoor de verrekenfactor van toepassing is, wordt gesteld op 4,0 kW;
  • Milieudata zoals die worden opgehaald door de rekeninstrumenten, (waar van toepassing) de milieu-impact bevatten inclusief de verrekenfactor, zowel in de categorieën 1, 2 als 3;
  • De toepassing van de verrekenfactor door NMD (Nationale Milieudatabase) duidelijk kenbaar zal worden gemaakt op de milieuverklaring.