Omslag_EW05 600
6 oktober 2022

Bill Gates geeft warmtebatterij TNO financieel steuntje in de rug

TNO battery

In mei schreef E&W over de warmtebatterij op zoutbasis die TNO en TU/e op dit moment ontwikkelen. De technologie die een belangrijke bijdrage kan leveren om duurzaam opgewekte energie op te slaan, krijgt nu een financiële injectie van Bill Gates.

De ontwikkelaar van de technologie Cellcius is een spin-off van TNO en TU Eindhoven. De bijdrage die het bedrijf ontvangt is toegekend door Breakthrough Energy, een investeringscoalitie opgericht door Bill Gates. Cellcius is één van de eerste bedrijven uit Nederland die steun uit dit fonds ontvangt. Via deze coalitie streeft Gates naar het versnellen van innovatie in duurzame energie om zo de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Internationale erkenning

Olaf Adan, hoogleraar bij TU/e en principal scientist bij TNO is trots dat het werk van Cellcius ook internationaal erkenning krijgt. ‘Deze toekenning in een wereldwijde concurrentie is een fantastische bevestiging van het potentieel dat onze Nederlandse innovatie heeft om snel bij te dragen aan de mondiale CO2 reductie. De prijs geeft een grote versnelling aan de stappen naar een marktrijp product en het ontsluiten van duurzame warmte en koude voor iedereen’, zo zegt hij op de website van TNO.

Thermochemische warmteopslag

Cellcius werkt aan een proces van thermochemische warmteopslag met behulp van het zoutkristal kaliumcarbonaat. Met het apparaat en de technologie kan de opgeslagen warmte in zoutkristallen ook weer worden afgeven; op een rendabele manier en vele jaren lang.