EW06 Omslag 600
8 juni 2023

Bouw- en Woningtoezicht verlengt coulanceregeling

(Nog) niet CO-gecertificeerde bedrijven mogen ook ná 1 juli voorlopig doorwerken

handhaving 1 juli

Kort voor het ingaan van de wettelijke verplichting om op 1 april van dit jaar gecertificeerd te zijn voor het werken aan gasinstallaties, kwam Techniek Nederland een regeling overeen met BWT voor installateurs die nog niet in het bezit zijn van een CO-certificaat. Deze coulanceregeling wordt nu verlengd.

Omdat eind maart honderden bedrijven op de wachtlijst van certificerende instellingen (CI’s) stonden, maakte Techniek Nederland afspraken met Vereniging Bouw- en Woningtoezicht (BWT) onder welke voorwaarden deze bedrijven alsnog konden doorwerken. Deze afspraken lopen tot 1 juli. Nu blijkt dat de wachtlijsten nog niet zijn weggewerkt, heeft BWT aangegeven de periode voor coulance te verlengen.

Nog 1.000 bedrijven op wachtlijst

Op 1 juni stond de teller op 700 gecertificeerde bedrijven en per maand komen daar zo’n 150 bedrijven bij, zo maakte Techniek Nederland vandaag bekend. CI’s hebben het certificeringstempo dus flink opgeschroefd sinds 1 april. Maar nog niet voldoende om de wachtlijsten voor 1 juli helemaal op te lossen. Zeker 1.000 bedrijven zullen na 1 juli nog steeds niet gecertificeerd zijn. Voor deze bedrijven is de coulanceregeling daarom verlengd.

Voorwaarden

Aan deze regeling zijn wel voorwaarden verbonden. Bedrijven kunnen blijven doorwerken aan gasinstallaties als:

  • er een offerte is opgevraagd en opdracht gegeven is aan een CI voor certificering;
  • er een overeenkomst is afgesloten met dienstverlener CO-keur (die voor de opdrachtverlening aan de CI gemachtigd is);
  • de monteurs beschikken over een bewijs van VakmanschapCO en legitimatie;
  • de monteurs gekalibreerde meetapparatuur gebruiken;
  • er wordt gewerkt volgens een ingevuld kwaliteitshandboek.

Als bedrijven aan deze voorwaarden voldoen, zal BWT ook na 1 juli voorlopig nog geen handhaving toepassen. De brancheorganisatie heeft niet bekendgemaakt voor hoe lang deze coulanceregeling zal gelden.