EW06 Omslag 600
6 februari 2023

Bouwtempo kan worden opgevoerd door digitalisering en industrialisatie

Minister Hugo de Jonge opent Bouwbeurs 2023

opening jaarbeurs3

‘Stoïcijns optimistisch’, noemde minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zichzelf bij de opening van de Bouwbeurs. Door de regie te nemen bij het bouwen van veel meer woningen, wil hij de cynici de wind uit de zeilen halen die al bij voorbaat sceptisch zijn over zijn voornemen om tot en met 2030 nog 900.000 woningen neer te zetten.

Het is de vraag of het grote publiek wil meegaan in het optimisme van minister de Jonge. De ruim 600 exposanten die zich deze week verzamelen op de Bouwbeurs in Utrecht ontvingen het optimisme uiteraard met goedkeuring. De Jonge kondigde aan nadrukkelijk ‘regie te nemen’ bij het realiseren van het doel, het bouwen van nog eens 900.000 woningen tot en met het jaar 2030. ‘Niet alleen omdat ik optimistisch van aard ben, maar gewoon omdat we het ons niet kunnen veroorloven om het “niet” te doen’, zo zei de minister van Wonen in de Utrechtse Jaarbeurshallen.

100.000 woningen per jaar

‘Ja, de rente stijgt op dit moment. En ja, de bouwprijzen stijgen hard en er is een tekort aan personeel’, zo zei De Jonge. ‘Maar in de tijd dat mijn ouders een huis kochten was de rente vaak nog veel hoger dan op dit moment. En van digitalisering en industrialisatie van het bouwproces was in die tijd al helemaal nog geen sprake. Toch realiseerden we in die tijd 100.000 woningen per jaar.’

Woningfabrieken

Vooral die digitalisering en industrialisatie van de bouw geven de minister voldoende aanknopingspunten om optimistisch te zijn. Zo bezocht hij onlangs Van Wijnen, een van de grootste woningbouwers in Nederland. ‘Met 2.700 mensen realiseerden zij afgelopen jaar een woningbouwproductie van 4.000 woningen. Met de nieuwe woningfabriek die zij op dit moment realiseren kunnen zij met 100 mensen extra nóg eens 4.000 woningen extra per jaar bouwen.’ Met die aantallen kan er volgens de minister een enorme acceleratie plaatsvinden in de woningbouwproductie, want niet alleen Van Wijnen, maar ook de Bouwgroep Dijkstra Draisma en Plegt-Vos zijn volgens hem keihard bezig met prefabricatie van woningen die het bouwtempo de komende jaren flink kunnen opschroeven.

Wet op volkshuisvesting

Minister de Jonge zei tijdens de opening van de Bouwbeurs ook te werken aan een ‘Wet op de Volkshuisvesting’. ‘We doen op dit moment 10 jaar over het bouwen van een woning. Niet omdat jullie 10 jaar nodig hebben’, zo zei hij tegen de op de beurs aanwezige bedrijven, ‘maar omdat 6 van die 10 jaar worden ingenomen door stroperige planvorming. Daar moeten wij als overheid mee aan de slag. Creatiever, minder terughoudend. Een weiland is niet altijd een natuurgebied, maar ook vaak gewoon een weiland.’

Nimby

De Jonge ziet ook een rol voor de gewone burger. ‘Door het zogenoemde ‘Nimby-gedrag (not in my backyard-red) worden woningbouwplannen vaak lang opgehouden door juridische procedures. Ik werk graag aan een wetsverandering om het bouwtempo voor de woningzoekende burgers op te schroeven, maar roep ook op tot een cultuurverandering bij diezelfde burger die soms meer lijkt te geven om een mooi uitzicht dan om een fatsoenlijke woning om in te wonen.’

De Bouwbeurs in de Jaarbeurs Utrecht duurt nog de hele week tot en met 10 februari