EW07 omslag 600
7 juni 2022

Brandbrief naar De Jonge moet nieuw uitstel gasketelwet voorkomen

uitstel ketelwet

‘Het is een schokkende constatering dat de verplichting voor installateurs om te voldoen aan de wettelijke certificering bijna zeven jaar na publicatie van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid  over koolmonoxiderisico’s bij cv-ketels, nog altijd niet van kracht is. Dat schrijft Techniek Nederland in een brief aan woonminister De Jonge waarin zij de minister vraagt de regie te pakken.

Opnieuw trekt Techniek Nederland aan de bel bij het ministerie over het al jaren slepende dossier CO-Vrij. Aanleiding voor de pittige brief van 3 juni is dat het er volgens de brancheorganisatie naar uitziet dat ‘de zoveelste deadline’ - dit keer 1 januari 2023 - niet wordt gehaald. Reden voor het uitstel is dat er voor de zoveelste keer nog steeds geen duidelijkheid is over de aangewezen regelingen, aangewezen certificerende instellingen en flankerende beleidsafspraken.

Zeven jaar verder

In november 2015 bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid een alarmerend rapport uit over koolmonoxide-risico’s bij cv-ketels. Bijna zeven jaar later zijn consumenten en bedrijven zijn nog altijd niet verplicht om een gecertificeerd bedrijf in te schakelen voor werk aan de cv-ketel en andere gasverbrandingstoestellen.

Minister moet regie nemen

Techniek Nederland vindt dat De Jonge nu de regie moet nemen over de volledige invoering van de Gasketelwet. Voorzitter Doekle Terpstra: ‘Ondeugdelijke gastoestellen zijn levensgevaarlijk. Er zijn nog ieder jaar slachtoffers te betreuren door CO-vergiftiging. Het kan zo niet langer. Op 1 januari 2023 moet de volledige invoering van de Gasketelwet een feit zijn, inclusief handhaving en publieksvoorlichting.’

Duidelijkheid voor installateurs

Het uitstel keer op keer levert volgens Techniek Nederland zorgt voor veel onzekerheid bij installatiebedrijven. Nog steeds geldt dat er sprake is van een overgangsperiode zonder verplichtingen. Zonder duidelijkheid ook over de certificeringsregeling en de certificerende instellingen. Installateurs weten daardoor niet waar ze aan toe zijn.

Publiekscampagne CO-Vrij

Een andere doorn in het oog van de brancheorganisatie is het achterwege blijven van de geplande meerjarige publiekscampagne die nodig is om mensen bewust te maken van de risico’s én van de nieuwe regels over het keurmerk CO-Vrij. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft inmiddels laten weten dat zo’n campagne er niet komt. Ook op het gebied van handhaving zit geen vooruitgang. ‘De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet handhaving van de verplichtingen in de Gasketelwet niet als een gemeentelijke taak. Zonder adequate handhaving heeft wettelijke certificering echter niet het gewenste effect op de veiligheid’, aldus Terpstra.

Vrije verkoop cv-ketels aan banden

Als het aan Techniek Nederland ligt, legt het ministerie de vrije verkoop van cv-ketels aan banden. Alleen deskundige, wettelijk gecertificeerde bedrijven zouden de mogelijkheid moeten hebben om cv-ketels te kopen. Terpstra: ‘Als ondeskundige bedrijven of particulieren met cv-ketels aan de slag gaan, brengt dat grote risico’s met zich mee. Een beperking op de verkoop is een extra slot op de deur.’

Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid

Het rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid in november 2015 presenteerde, liet een verontrustend beeld zien van het aantal ongelukken met koolmonoxide. Een aanzienlijk deel van die ongelukken is het gevolg van ondeugdelijk geïnstalleerde cv-ketels. De Onderzoeksraad adviseerde invoering van een verplichte, uniforme erkenningsregeling. Het toenmalige kabinet koos uiteindelijk voor een complex wettelijk certificeringsstelsel.

Lees ook:

- Kritisch rapport over koolmonoxide (november 2015)