EW07 omslag 600
5 juli 2022

BTIC omgedoopt tot TKI Bouw en Techniek

tki3Doekle Terpstra, Machteld de Kroon en Teun van Bokhoven, resp. voorzitter, secretaris en penningmeester van TKI Bouw en Techniek ondertekenen de statuten.

Het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) is per 1 juli 2022 omgedoopt tot TKI Bouw en Techniek. Als Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) heeft de organisatie nu nog meer slagkracht voor het aanjagen van innovatie in de ontwerp-, bouw- en technieksector.

TKI Bouw en Techniek richt zich specifiek op circulair bouwen, levensduurverlenging, klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen. Samen met TKI Urban Energy gaat TKI Bouw en Techniek, in elkaar aanvullende werkgebieden, een snelle transitie naar een CO2-vrije en toekomstbestendige gebouwde omgeving mogelijk maken.

Technieksector krijgt meer innovatie-power

In de woorden van Doekle Terpstra, voorzitter van het Dagelijks bestuur van de TKI Bouw en Techniek: ‘De techniek krijgt door deze omdoping meer innovatie-power én de financiële middelen om die vernieuwingskracht verder te ontwikkelen’, zo schrijft hij in zijn column in het vakblad E&W Installatietechniek. Terpstra vindt het een goede zaak dat de innovatie en opschaling in de gebouwde omgeving structureel wordt geborgd. ‘Het innovatie-ecosysteem dat het BTIC heeft opgezet voor de ontwerp-, bouw- en technieksector kunnen we nog beter vormgeven omdat we als TKI over een eigen gereedschapskist beschikken.’

TKI Bouw en Techniek

TKI Bouw en Techniek heeft door de verankering in het topsectoren- en innovatiebeleid een directe koppeling met het beleid van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken. Het heeft als doel om in 2050 te komen tot een toekomstbestendige gebouwde omgeving. Opgavegericht innoveren staat centraal met aandacht voor de praktijk, scholing en een cultuuromslag. TKI Bouw en Techniek richt zich op drie Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma’s: Circulaire bouw en infrastructuur, Levensduurverlenging Gebouwde Omgeving en Klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen. Deze programma’s worden opgezet en uitgevoerd vanuit de samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en gebruikers.