Omslag_EW05 600
20 april 2022

Btw op zonnepanelen naar nul vanaf 1 januari 2023

UV05891

Als het aan staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) ligt hoeven consumenten vanaf 1 januari 2023 geen btw meer te betalen over de aankoop en installatie van zonnepanelen. Dat is te lezen in het wetsvoorstel dat de staatssecretaris half april naar de Kamer stuurde. Techniek Nederland is positief.

Op dit moment betalen eigenaars van zonnepanelen nog 21 procent btw over de installatie en levering ervan. Dit bedrag kunnen zij overigens gedeeltelijk terugkrijgen door het op te geven bij hun belastingaangifte. Sinds eind vorig jaar mogen EU-landen mogen het btw-tarief op de levering en installatie van zonnepanelen verlagen naar 0 procent. Met het wetsvoorstel hoopt de staatssecretaris het aankopen van zonnepanelen nóg aantrekkelijker te maken. Ten eerste hoeven consumenten niet te wachten op hun definitieve belastingaangifte. Ten tweede krijgen zij niet slechts een deel van de btw terug van de fiscus, maar hoeven zij de volledige 21 % direct bij aankoop niet meer op te hoesten.

Techniek Nederland is positief

Techniek Nederland is positief over het voornemen van staatssecretaris Van Rij. Het BTW-nultarief zorgt volgens de brancheorganisatie voor vermindering van administratieve- en uitvoeringslasten bij zowel zonnepaneelhouders als de Belastingdienst. Daarnaast kan het wetsvoorstel ook belangrijk zijn voor ondernemers, die geen of een beperkt btw-aftrekrecht hebben.

Internetconsultatie

Aan het wetsvoorstel hangt ook een zogenoemde Internetconsultatie die loopt tot 20 mei. Daarop kan iedereen die dat wil voor- en tegenargumenten geven. Die worden dan later in beschouwing genomen om te bepalen of de wetswijziging erdoor komt. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met de impact voor de begroting en een uitvoeringstoets.

Uitstelgedrag

De maatregel zal alleen gelden voor de installatie van zonnepanelen "op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen" en dus niet wanneer de zonnepanelen geïnstalleerd worden op openbare gebouwen of andere gebouwen van algemeen belang. Het is nog onduidelijk of de maatregel die pas in zou gaan op 1 januari 2023 in de tussentijd zal leiden tot uitstelgedrag bij consumenten die gaan wachten op de ingangsdatum van de nieuwe gunstiger regeling. 

Ingangsdatum en voorbehoud

De beoogde ingangsdatum van het BTW-nultarief is 1 januari 2023. Wel is er door Van Rij nog een voorbehoud gemaakt: de invoering is afhankelijk van budgettaire haalbaarheid, de uitkomsten van de lopende internetconsultatie en de uitvoeringstoets.

Dit bericht is een update van een eerder bericht op 20 april