EW07 omslag 600
28 maart 2024

Cao-partijen Metaal & Techniek bereiken nog geen akkoord

CAO

Op 28 maart, tijdens de laatste onderhandelingsdag voor nieuwe cao’s in de Metaal & Techniek,  hebben werkgevers en vakbonden nog geen akkoord bereikt. Vooral de voorstellen voor ontwikkeling van de lonen liepen te ver uiteen. Cao-onderhandelaar Ron Follon van de Federatie werkgeversorganisaties Techniek (FWT): ‘Voor werkgevers is het loonvoorstel van de vakbonden niet acceptabel. Ondernemers kunnen dit simpelweg niet dragen.’ Werkgevers en vakbonden praten op 9 april verder.

Werkgevers in de Metaal & Techniek hebben in hun openingsbod een nieuwe cao voorgesteld met een looptijd van 15 maanden met ingang van 1 april 2024. Tijdens deze looptijd willen werkgevers de lonen met 6,25 % verhogen, terwijl de vakbonden vooralsnog vasthouden aan hun looneis. Cao-onderhandelaar Ron Follon van FWT: ‘We bieden werknemers een stevige loonstijging. Tegelijkertijd houden we rekening met de draagkracht  van werkgevers die te maken hebben met een afkoelende economie.‘

Jeugdschalen

Werkgevers en vakbonden verschillen van mening over de jeugdschalen. Vakbonden willen de jeugdlonen afschaffen en jeugdigen meteen indelen in de vakvolwassen schalen. Werkgevers willen dit niet. Zij benadrukken dat jeugdigen nog bezig zijn met hun opleiding en dus nog niet vakvolwassen zijn. Werkgevers houden vast aan hun voorstel om de paritaire commissie Jeugdlonen voort te zetten. De reikwijdte van het onderzoek door deze commissie wordt uitgebreid naar de BBL-lonen. Ook zal de commissie de effecten op de arbeidsmarkt en de kosten- en inkomenseffecten in beeld brengen.

Leeftijdsafhankelijke regelingen

Werkgevers en vakbonden kijken ook anders aan tegen het leeftijdsonafhankelijk maken van de cao-regelingen. Werkgevers stellen voor om de staffel van de seniorendagen te laten beginnen op 58 jaar. In ruil daarvoor worden seniorendagen toegekend tot aan de AOW. Follon: ‘Hiermee groeit de ingangsdatum van de ontzie-maatregelen mee met de toegenomen vitaliteit van oudere werknemers.’

Regeling Vervroegd Uittreden

Er lijkt tussen werkgevers en vakbonden wel een basis te zijn om tot overeenstemming te komen over de regeling vervroegd uittreden (RVU). Deze regeling maakt het mogelijk om werknemers drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd uit te laten treden. De werknemer krijgt dan een uitkering van de stichting RVU. Follon: ‘Als we tot een akkoord komen, zijn werkgevers bereid om de premiebetaling in 2025 voort te zetten.’