EW04 Omslag 600
23 februari 2024

Corporatiewoning met batterij benut 60 % van stroom van eigen dak

Wocozon-web

Woningcorporatie Thuisvester en Stichting Wocozon hebben batterijen voor opslag van stroom in corporatiewoningen getest. Conclusie: stroom van eigen dak wordt beter benut met thuisbatterijen. Het effect is groot, al is het nog geen businesscase.

Wocozon is een stichting zonder winstoogmerk die woningcorporaties ondersteunt bij het verduurzamen van corporatiewoningen. Van september 2021 tot en met mei 2023 heeft de stichting samen met de Brabantse woningcorporatie Thuisvester het effect van batterijen in woningen onderzocht. Belangrijke motivatie voor Thuisvester was te kijken hoe stroom van eigen dak rendabel blijft na eventuele afbouw van de salderingsregeling. Met vier enthousiaste bewoners is ruim 1,5 jaar getest met een batterijsysteem van Enphase. De reden is dat dit batterijsysteem in de toekomst ook geschikt is om stroom van het net op te slaan. Verder zijn het kleine batterijen met een capaciteit van 1,2 kW, die gekoppeld zijn voor een grotere capaciteit.

Buurtbatterijen

Uit het onderzoek van Wocozon en Thuisvester blijkt dat het effect van thuisbatterijen achter de meter in eengezinswoningen van corporaties groot is. Zonder batterij gaat het om een direct verbruik van 25 tot 45%; mét batterij wordt ruim 60% stroom van het eigen dak benut. Uit hetzelfde onderzoek blijkt helaas ook dat het voordeel voor woningcorporaties over 15 jaar te laag is om het hele systeem van te betalen. Er is dus nog geen businesscase, zo concluderen Wocozon en Thuisvester, maar dat kan veranderen als woningcorporaties batterijen kunnen inzetten op buurtniveau. Een groep huizen of een straat kan dan collectief stroom opslaan en gezamenlijk hergebruiken. Dat scheelt de huurders in hun stroomkosten, waardoor hun lasten omlaaggaan. Daarnaast wordt het net minder belast en draagt het bij aan de zelfvoorzienendheid van wijken. Buurtbatterijen kunnen dus een duurzaam, sociaal en financieel interessante optie zijn voor zowel de bewoners als de woningcorporaties.

Energiewet 2026

Wocozon bereidt zich al voor op 2026. De stichting verwacht dat met de komst van de nieuwe Energiewet in 2026 het delen van energie wordt toegestaan. Dat betekent dat de weg dan vrij is om batterijen op buurtniveau in te zetten. Decentrale energieopslag geeft woningcorporaties daarmee de mogelijkheid om hun rol in de energietransitie in te vullen. Wocozon is daarom alvast een initiatief gestart om woningcorporaties te helpen om lokale energiegemeenschappen op te zetten: Wocozon Lokaal.