EW06 Omslag 600
31 oktober 2022

Datacenter levert restwarmte aan 1.000 woningen

Ondertekening bik en kleijnenAlex Bik (links) en Valentijn Kleijnen (warmtebedrijf Ede) tekenen overeenkomst voor levering en afname restwarmte

Een van de datacentra van BIT gaat restwarmte leveren aan warmtebedrijf Ede. Op het slimme groene warmtenet van het warmtebedrijf kunnen daardoor 1.000 extra woning-equivalenten (woningen en bedrijven) worden aangesloten op het warmtenet dat dit moment al 21.000 woning-equivalenten van duurzame ruimteverwarming en warm tapwater voorziet.

Datathermie noemen BIT en Warmtebedrijf Ede deze vorm van warmte die afkomstig is van datacenters die bij het koelen van hun installaties heel veel geproduceerde warmte moeten afvoeren. Partijen tekenden in september een overeenkomst voor de levering en afname van restwarmte die voldoende is om nog eens 1.000 extra woningen aan te sluiten op het groene warmtenet.

Energie-efficiëntie

‘De 1.000 extra woningen hoeven dan niet door middel van elektrificatie aardgasvrij te worden gemaakt’, zei Valentijn Kleijnen, CEO van Warmtebedrijf Ede bij de ondertekening. ‘Dit is een prachtige stap in de Edese warmtetransitie. Het warmtenet heeft er een duurzame warmtebron bij en dit maakt het net nog groener en robuuster. Met het aansluiten op het warmtenet ontlasten onze klanten dus het volle Edese elektriciteitsnet. Bovendien wordt de restwarmte van BIT nu benut voor een energie-efficiënter Ede, in plaats van deze op niet-duurzame wijze weg te koelen.’

Duurzame bestemming

Ook Alex Bik, Chief Technology Officer van BIT, is enthousiast over de duurzame bestemming van de warmte van het datacenter. ‘We verwarmen het BIT- vergader- en conferentiecentrum al met de restwarmte van het datacenter. Maar dan houden we nog altijd veel warmte over. Het is fantastisch dat we die nu een duurzame bestemming voor de Edenaar geven. Helemaal in deze tijd, waarin we zo snel mogelijk van het gas af willen.’

Opwaardering met warmtepomp

Het restproduct van BIT is warmte. Deze warmte water op dat met een warmtepomp verder wordt opgewarmd, zodat het geschikt is voor het warmtenet. BIT levert haar restwarmte aan het warmtenet en krijgt koeling terug. Volgens Kleijnen een win-win situatie voor beide bedrijven, voor de Edenaar en met name het klimaat. Bik hoopt dat andere datacenters haar voorbeeld volgen en is zeker bereid kennis te delen.