EW06 Omslag 600
20 november 2023

De 10 meest gemaakte fouten bij drukverschilmetingen

Hitma webinar Mulder(l) en Van Kesteren

Op 20 november organiseerde Hitma een webinar over het meten van drukverschillen in ventilatiesystemen. De productspecialisten Teun Mulder en Marcel van Kesteren wezen de deelnemers tijdens het webinar op het belang van een correcte meting en op veel gemaakte fouten bij het installeren van de verschillende soorten drukverschilmeters.

Het meten en plaatsen van drukverschilmeters is typisch zo’n vaardigheid die je in de praktijk moet opdoen. Dat die vaardigheid afneemt, merkt Hitma aan de vragen die dagelijks op de leverancier afkomen. Tijd voor Hitma om de installatiesector bij te praten over het belang van drukmetingen.

Waarom monitoren?

Tijdens het webinar gingen Mulder en Van Kesteren eerst in op het belang van het goed monitoren van drukverschillen. Bijvoorbeeld in clean rooms of in ziekenhuisomgevingen, maar ook in de voedingsmiddelenindustrie is de drukbeheersing van belang om onder strenge hygiënische eisen te kunnen werken. Ook bij de eenvoudige controle van een luchtfilter in een lbk is een correcte meting van het drukverschil van belang om de mate van vervuiling vast te stellen. Onnauwkeurige metingen kunnen leiden tot veiligheidsrisico’s, de integriteit van schone omgevingen aantasten en inefficiënte werking van systemen veroorzaken, wat kan resulteren in hoge(re) kosten en soms zelfs reputatieschade.

Praktijkfouten

In het webinar behandelde de twee specialisten de 10 meest gemaakte fouten die zij in de praktijk tegenkomen. Zo kwamen onder andere aan bod de “knik in de luchtslang”, “vocht in de druktransmitter”, “gebruik van de verkeerde diameter”, het toepassen van een “verkeerd meetbereik”, een "moeilijk toegankelijke druktransmitter”, een check of de druktransmitter na plaatsing goed functioneert en het plaatsen van de drukverschilmeter in de juiste positie.

In het januarinummer van E&W een uitgebreide terugblik op het webinar. Wilt u het webinar terugkijken, kijk dan alvast op de website van Hitma.