EW06 Omslag 600
21 juli 2022

De installatiebranche blijft groeien

Economische vooruitzichten 2023 en verder

ec vooruitzichten.JPG

De vooruitzichten voor de installatiebranche blijven goed. Het totale productievolume bouwinstallatie groeit in 2023. In de jaren daarna vertraagt de groei door de onzekere economische ontwikkelingen. Dat blijkt uit het rapport Economische vooruitzichten 2023 en verder.

Onderzoeksbureau BouwKennis stelde het rapport op in opdracht van Techniek Nederland. Het productievolume groeit de komende jaren in alle marktsegmenten. De infra groeit zowel in 2022 als in 2023. Het productievolume in de utiliteitsbouw laat vooral dit jaar een sterke stijging zien. In de woningbouw neemt de productie zowel dit jaar als volgend jaar toe, maar voor 2024 en 2025 verwacht het rapport een daling van de groei. De onderzoekers geven wel aan dat de verwachtingen met onzekerheden zijn omgeven door onvoorspelbare ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne en de stikstofproblematiek. Ook prijsstijgingen en problemen met materiaalleveringen kunnen effect hebben op de groei.

Verduurzamingsvraag groeit

Door de hogere energieprijzen groeit de vraag naar verduurzaming. Dat levert de komende jaren veel werk op in de elektro- en klimaattechniek. In de sanitairbranche is de groei naar verwachting minder groot. De onzekerheid over de nieuwbouw van woningen en een afnemend consumentenvertrouwen spelen daarbij een rol.

Installatiequote groeit

Installaties worden steeds belangrijker in de gebouwde omgeving. De installatiequote, het aandeel van technische installaties in de totale bouwsom, is het hoogst in de utiliteitsbouw met zo’n 43%. In de woningbouw groeit de installatiequote nog steeds; bij groot onderhoud is die inmiddels 22%.

Het zuiden is koploper

27% van het totale productievolume wordt dit jaar gerealiseerd in de regio Zuid-Nederland. Ook in de utiliteitsbouw is het zuiden koploper met 31% van de landelijke productie. Het zwaartepunt van de woningbouw ligt in Zuid-Nederland en Zuid-Holland. Deze regio’s zijn goed voor bijna de helft van de totale nieuwbouwproductie. Zuid-Holland neemt dit jaar bijna een derde van de infraproductie voor zijn rekening.

Download rapport 'Economische vooruitzichten 2023 en verder'

prefabbouw 2002-web

27 procent van nieuwbouw is in 2022 prefab

In het rapport wordt vastgesteld dat het aandeel prefab woningen de afgelopen jaren flink is toegenomen. Verwacht wordt dat het aandeel opgeleverde woningen dat in de fabriek wordt geproduceerd in 2022 op 14 procent ligt. In 2018 lag dit aandeel nog rond de 6 procent. Volgens De cijfers zijn gebaseerd op een inventarisatie van Marjet Rutten (expert op het gebied van de bouw-, vastgoed- en installatiesector). In 2021 telde zij 37 industriële woningbouwconcepten, waar dat er het jaar ervoor nog maar 26 waren. In 2021 waren er 130 aanbieders van deze fabriekswoningen. Zij bouwen woningen die binnen tien dagen wind- en waterdicht is en binnen 50 dagen zijn afgebouwd. Daarnaast zijn er ook veel bouwers die volgens haar als semi-industrieel zijn aan te merken. Ze hebben iets langer de tijd nodig maar zijn wel veel sneller dan traditionele bouwprojecten. Verwacht wordt dat er in 2022 daardoor nog eens ruim 9.000 woningen worden opgeleverd. Wanneer we de verwachtingen van beide projecten (industrieel en semi-industrieel) bij elkaar optellen, komt dit neer op zo’n 27 procent van de totale nieuwbouw in 2022.