Omslag_EW05 600
6 oktober 2021

Diederik Samsom licht ‘Fit for 55’ pakket toe

Vakbeurs Energie 12-14 oktober

Diederik samson Beurs Energie

Medeauteur van het Fit for 55 klimaatmaatregelenpakket van de Europese Commissie Diederik Samsom gaat tijdens de opening van Vakbeurs Energie 2021 op dinsdag 12 oktober in dialoog met de vertegenwoordigers van betrokken sectoren.

Het Europese programma ‘Fit for 55’ geeft invulling aan de klimaatwettelijke doelstelling om voor 2030 een reductie van de netto broeikasgas-uitstoot te realiseren van ten minste 55 procent ten opzichte van het niveau van 1990. De verwachting is dat een groot deel van het Fit for 55 pakket al op 1 januari 2023 in werking treedt. Er is dus weinig tijd om bedrijfsprocessen aan te passen teneinde de stijgende kosten voor CO2-uitstoot te vermijden.

Debat

Ter gelegenheid van de officiële opening van Vakbeurs Energie en de Nationale Energie Week op dinsdag 12 oktober, licht Diederik Samson het programma toe. Direct daarna gaat de EU-man Samsom in debat met prominente vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven en maatschappij, zoals Maxime Verhagen van Bouwend Nederland, Doekle Terpstra van Techniek Nederland, Marjolein Demmers van Natuur & Milieu, Steven van Eijck van RAI Vereniging en Theo Henrar van FME.

Vakbeurs Energie

De Nationale Energie Week is een cluster van zakelijke netwerk-events in het kader van de energietransitie. De vakbeurs Energie vindt plaats in de Brabanthallen in Den Bosch van 12 tot en met 14 oktober. Tot en met maandag 11 oktober regelt u hier gratis een toegangsbewijs