EW06 Omslag 600
24 augustus 2021

Eaton wil verbod op gebruik van SF6 in schakelsystemen

sf6-vrij-web

Eaton dringt bij de Europese Unie aan op een volledig verbod op het gebruik van SF6 in schakelsystemen. Volgens het powermanagementbedrijf is dit voor de EU een ideale kans en een belangrijke stap om haar klimaatdoelstellingen te halen.

SF6 (zwavelhexafluoride) is een F-gas dat wordt gebruikt om schakelstations in het elektriciteitsnetwerk te isoleren komt nog veel voor in transformatorhuisjes en windmolens. Het gas is 23.500 keer schadelijker dan CO2, zo zegt Eaton op haar website onder verwijzing naar de bevindingen van de intergouvernementele werkgroep inzake klimaatverandering van de Verenigde Naties. Indien nieuwe apparatuur vanaf 2025 niet SF6 vrij is, kan dit volgens deze werkgroep leiden tot een toename van 42% van de opgeslagen emissies in 2050.

Vrijstelling voor SF6

De Europese Commissie herziet momenteel de F-gassenverordening, die schadelijke gefluoreerde gassen verbiedt als er minder schadelijke alternatieven beschikbaar zijn. Deze verordening stelt het gebruik van SF6 in secundaire middenspanningssystemen echter vrij van dit verbod, zo stelt Eaton vast. De reden daarvoor was dat er nog geen alternatieve technologie was toen die vrijstelling in 2014 werd opgenomen in de verordening.

Alternatieven beschikbaar

Eaton verzoekt de elektrotechnische sector nu om de versnelde stopzetting van het gebruik van SF6 actief te steunen. De sector moet volgens het bedrijf een duidelijk signaal afgeven aan de EU om de resterende hiaten in de EU-wetgeving te dichten en schadelijk SF6-gas te verbieden. De reden voor deze oproep is dat er anno 2021 voor het broeikasgas alternatieven zijn die rendabel, technisch haalbaar, energiezuinig en betrouwbaar zijn.

814-2d74e09c71a892e29fac03e79545c106

‘Het is de laatste jaren duidelijk geworden dat de EU niet klimaatneutraal kan zijn zonder rekening te houden met SF6’ zegt Frits Besseling, Manager Sales & Business Development Segments bij Eaton. ‘Onder invloed van de decentralisatie van energieopwekking en -opslag, zal nieuwe apparatuur met SF6 die na 2025 wordt geïnstalleerd, leiden tot een toename van 42% van de opgeslagen emissies in 2050 als SF6-gas niet wordt uitgefaseerd. De EU ondermijnt zo haar eigen belangrijkste doelstellingen en inspanningen’, aldus Besseling,