Omslag_EW05 600
22 september 2023

Een baan in de techniek is géén bullshitbaan

Volop werkgeluk in de techniek

Campagnebeeld web Techniek Nederland Arbeidsmartkcampagne

Vandaag geeft Techniek Nederland het startschot voor een langlopende arbeidsmarktcampagne. Speerpunt in de campagne is het uitdragen van het geluk dat werknemers in de installatiesector zeggen te ervaren. Die geven hun werk een rapportcijfer van 8,1, zo blijkt uit een representatief onderzoek dat Fast Insights uitvoerde in opdracht van de brancheorganisatie onder bijna 1.000 werknemers in de technieksector.

‘Een baan in de techniek is géén bullshitbaan’, zegt Doekle Terpstra enthousiast bij de lancering van arbeidsmarktcampagne die Techniek Nederland de komende 2 jaar uitrolt over Nederland. In abri’s en op billboards zullen zogenoemde ‘geniuses’ (helden) uitstralen dat je met werken in de techniek een prima salaris verdient en dat er volop carrièremogelijkheden zijn. Maar de voorzitter van de brancheorganisatie noemt de grote intrinsieke motivatie van medewerkers die op dit moment al in de sector werken, het allerbelangrijkste fundament voor de campagne.

Kijk hier naar de campagnefilm

Makers van morgen

‘Ik heb de laatste jaren niet nagelaten te benadrukken dat technici de makers van morgen zijn. Ik ben dan ook heel blij dat de onderzoeksresultaten expliciet mijn gelijk bewijzen. Mensen die op dit moment in deze sector werken vinden in groten getale dat hun werk ertoe doet. Een baan in de techniek is géén bullshitbaan. Je doet belangrijk werk, waarmee je grote maatschappelijke vraagstukken kunt oplossen. De energietransitie bijvoorbeeld, die krijgen we zonder techniek niet voor elkaar.’

Momentum voor een campagne

Vorig jaar nog lanceerden de gezamenlijk techniekbranches een Aanvalsplan Techniek dat ook sterk was gericht op instroom en het onderling uitwisselen van “afvallers” om zoveel mogelijk mensen binnen de techniekhekken te houden. Terpstra vindt niet dat het Aanvalsplan en de campagne elkaar bijten.
‘We zitten nog volop in het Aanvalsplan’, benadrukt hij. ‘Maar de tekorten zijn de afgelopen anderhalf jaar zeker nog niet afgenomen en er staat ons nog een grote vergrijzingsgolf te wachten. Het Aanvalsplan heeft ervoor gezorgd dat er in de politieke arena veel aandacht is gekomen voor vakmanschap en beroepsonderwijs. Ik zie het nu als een heel goed momentum om deze arbeidsmarktcampagne te lanceren. Die mikt nadrukkelijk op het uitdragen van het eigentijdse beeld van de technieksector. Het onderzoek wijst klip en klaar uit dat het werkelijk beleefde geluk van de professional die in de sector werkt veel groter is dan altijd is verondersteld. Werken in de sector doet ertoe. En dat vertaalt zich naar een heel hoog rapportcijfer van ruim een 8.’

Jongeren, zij-instromers én ouders

Techniek Nederland mikt met de campagne op het bereiken van jonge instromers én zij-instromers en kiest daarbij voor een heldenaanpak. Terpstra: ‘We willen een gedragsverandering tot stand brengen door de aantrekkelijkheid van het vak uit te dragen. En we hopen ook zeker de ouders te beïnvloeden. Ook die moeten zien dat er meer beroepen zijn dan stropdasberoepen. Installatiebedrijven kunnen inhaken op de campagne. We stellen content beschikbaar die ze kunnen gebruiken op hun website. En er is een test waarmee bezoekers van de site kunnen testen of zij geschikt zijn om te werken in de techniek.’

Meetpunten?

Terpstra wil zich niet vastpinnen op het aantal vakmensen dat door deze campagne moet gaan kiezen voor de technieksector om van een succes te spreken. ‘Dat is voor ons geen meetpunt. Het zit ‘m niet in de concrete opbrengst. We willen dat er anders over het vak en over beroepsonderwijs wordt gesproken. Dat we niet meer de sector zijn van het verleden, maar de allesbepalende sector voor het welslagen van de maatschappelijke ambities. Als we erin slagen om een beter, positief beeld te creëren, dan is het wat mij betreft “mission accomplished”.

arbeidsmarktcampagne-filmpje-600Klik hier voor de campagnefilm

De campagne: Je kunt zoveel meer in de techniek

De campagne #jekuntzoveelmeerindetechniek zal een aantal jaren gaan lopen. In de uitingen ligt de nadruk op de veelzijdigheid van de sector. De superhelden (‘Geniuses’) die de blikvangers van de campagne zijn, vertegenwoordigen de diverse deelmarkten in de techniek. Zo is er een Home & Living Genius, een Infra & Mobility Genius, een Business en Buildings Genius, een High Tech Genius en een New Energy Genius. De komende tijd zijn ze in de openbare ruimte te zien op billboards en abri’s, maar ook online en op social media.

Een belangrijk onderdeel van de campagne is een test, waarmee (jonge) mensen die door de campagne nieuwsgierig zijn geworden, kunnen checken of de sector hen iets te bieden heeft.

Kijk hier naar de campagnefilm