EW07 omslag 600
8 juni 2023

Eenvoudig de energieprestatie van een kantoor voorspellen

BENGcheck en energielabelcheck

UV05980

Met de BENGcheck (Bijna EnergieNeutraal Gebouw) en de energielabelcheck krijgen niet alleen ontwerpers van klimaatinstallaties, maar ook gebouweigenaren meer inzicht in de energieprestaties van kantoorgebouwen. De tools zijn ontwikkeld door de TVVL Expertgroep Klimaattechniek in samenwerking met Renor en te vinden op de website klimaatinstallatiecheck.nl

Met de Binnenklimaatcheck kunnen lokale kantoorvertrekken worden ingevoerd en worden voorzien van een gevelopbouw, oriëntatie en lokale klimaatinstallatie. De tool geeft vervolgens een voorspelling van de comfortprestaties. De BENGcheck en de energielabelcheck zijn een aanvulling op de bestaande binnenklimaatcheck. Uitgangspunt is dat energieprestatie van een kantoorgebouw vooral wordt bepaald door de gebouwvorm, de gebouwschil, het centrale installatieconcept en de verlichting. De BENGcheck voorspelt de 3 BENG-indicatoren en het energielabel van een nieuw kantoorgebouw. De Energielabelcheck voorspelt het energielabel van een bestaand kantoorgebouw.

Nieuwe tools besparen veel tijd en hoge kosten

Door het relatief hoge detailniveau van de NTA 8800 is het berekenen van de energieprestatie van kantoorgebouw arbeidsintensief. Met BENG- en Energielabelcheck is de bepalingsmethode gecomprimeerd tot een snel, voorspellend rekenmodel. De eenvoudige opzet van de tools maakt het mogelijk op een laagdrempelige manier een indicatie van de energieprestatie te bepalen, zonder hierbij al in details te treden. Op basis van deze voorspelling kunnen belangrijke conceptkeuzes in een vroegtijdig stadium worden vergeleken en afgewogen.

Klimaatcheck-website

De klimaatinstallatiecheck-website is gratis toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen. Bezoekers kunnen de tools gebruiken om de energie-efficiëntie van hun gebouwen te berekenen en te vergelijken met andere gebouwen in hun omgeving.