EW06 Omslag 600
17 juni 2021

Eneco wil in 2035 klimaatneutraal zijn

eneco one planet web2

Eneco wil al in 2035 klimaatneutraal zijn. Daarvoor lanceerde de energieleverancier een One Planet Plan met daarin betaalbare oplossingen om de energietransitie te versnellen. Techniek Nederland ondersteunt die ambitie, maar waarschuwt dat daar heel veel vakmensen voor nodig zijn. Vereniging Eigen Huis is kritisch over de betaalbaarheid van de plannen van de energiereus.

De klimaatdoelen en -acties zullen veel ambitieuzer moeten zijn om te voorkomen dat de aarde meer dan de maximaal toegestane 1,5°C in 2050 opwarmt. Eneco neemt hier verantwoordelijkheid voor en vervroegt zijn bestaande ambitie om klimaatneutraal te worden met 15 jaar naar 2035.

Voortrekkersrol in energietransitie

De energiesector heeft een belangrijke voortrekkersrol in de energietransitie, zo schrijft Eneco bij de bekendmaking van haar ‘One Planet plan’. In dat plan staan concrete acties, duidelijke investeringskeuzes en meetbare doelstellingen. Bijvoorbeeld het besluit om gascentrales om te bouwen of te sluiten. Of het stoppen met de verkoop van losse gasgestookte CV ketels, uiterlijk per 2025.

Samen versnellen

In dit proces wil de energieleverancier klanten helpen met betaalbare oplossingen. ‘Versnellen kan alleen als we dit samen doen met klanten, de lokale omgeving en lokale partners zoals omwonenden, gemeenten, woningcorporaties en energiecoöperaties. Samen met hen werken we aan betaalbare oplossingen, sociale innovaties en nieuwe participatiemodellen om de lusten en lasten van de energietransitie eerlijk te verdelen en transparanter te maken.’

Deltaplan voor zij-instroom vakmensen

Techniek Nederland steunt de plannen van de Eneco, maar pleit wel voor een Deltaplan voor de instroom van technische vakmensen met green skills. Alleen dan zijn de ambitieuze plannen volgens de brancheorganisatie ook haalbaar. Voorzitter Doekle Terpstra: ‘De techniek is het probleem niet, maar de beschikbaarheid van technici wel. Er zijn nú stevige maatregelen nodig. De instroom in de techniek moet een speerpunt zijn voor het volgende kabinet.’

40.000 technische vakmensen te weinig

De instroom in het technisch beroepsonderwijs daalt al jaren. Binnen enkele jaren dreigt daardoor een tekort te ontstaan van 40.000 technische vakmensen, zo becijfert de brancheorganisatie. De verduurzaming van woningen en gebouwen komt daardoor in het gedrang. Terpstra: ‘Het technisch beroepsonderwijs heeft op álle niveaus een serieuze impuls nodig. Als het klimaat en de energietransitie belangrijke onderwerpen zijn bij de kabinetsformatie, is het vanzelfsprekend dat de instroom in het technisch beroepsonderwijs óók bovenaan de agenda staat.’

Zij-instromers uit fossiele energiesector

De kritiek dat het plan van Eneco ten koste gaan gaat van banen (in de fossiele energiesector) pareert Techniek Nederland door dit juist te zien als een kans. De duurzame technieksector die zij vertegenwoordigt ontvangt deze mensen die hun baan verliezen met open armen. Terpstra: ‘In de groene installatiebranche kunnen we zij-instromers uit de fossiele energiesector een garantie op werk bieden.’ De voorzitter hoopt dat het nieuwe kabinet ondernemers in de techniek die deze groep opvangen extra gaat ondersteunen bij het opleiden en begeleiden van zij-instromers.

Hybride warmtepompen

In de plannen van Eneco hebben (hybride) warmtepompen een belangrijke rol op weg naar een klimaatneutrale toekomst. De ideeën sluiten grotendeels aan bij het plan van de 'Coalitie HR-Hybride' van onder andere Techniek Nederland en Natuur & Milieu en Netbeheer Nederland. Terpstra: ‘Als we op koers willen blijven voor de klimaatdoelen, zijn hybride warmtepompen onmisbaar. Dat geldt overigens ook voor andere duurzame verwarmingsopties zoals warmtenetten, groen gas, groene waterstof, aquathermie (energie uit water) en geothermie (bodemenergie). We hebben alle duurzame energieopties nodig.’

Energietransitie betaalbaar maken

Techniek Nederland deelt de aandacht die Eneco heeft voor de betaalbaarheid van de energietransitie. Terpstra: ‘Geef woningbezitters extra financiële ondersteuning voor de overstap naar duurzame warmte. En zorg ervoor dat duurzame oplossingen fiscaal aantrekkelijker worden dan het gebruik van fossiele energie.’ Maarten Eeke van der Veen van Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft meer zorgen over de betaalbaarheid van het plan van Eneco. 'Met alleen wettelijke verplichtingen voor huiseigenaren, zoals rendementseisen aan apparatuur en een verdere verhoging van de gasbelasting wordt de energietransitie voor huiseigenaren niet ineens betaalbaarder.'

Te vage beloftes van Eneco

Volgens de beleidsadviseur Verduurzaming bij VEH moet Eneco met aantrekkelijke aanbiedingen komen om de overstap voor consumenten betaalbaarder te maken. 'Nu blijft Eneco vaag in de beloften over een kostendaling. Worden (hybride) warmtepompen of de aansluiting op een warmtenet goedkoper? En kan Eneco garanderen dat de prijs voor warmte via een warmtenet laag blijft, ook wanneer zij hun centrales gaan verduurzamen of zelfs sluiten?', zo luidt zijn kritiek

(Dit bericht is voor het laatst ge-updated op 17-6 om 17.12 uur)

Lees ook:

Klimaatacties

Eneco wil haar klimaatambitie bereiken door drie klimaatacties:

  • Radicale elektrificatie: grootschalige elektrificatie van industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving met uitsluitend hernieuwbare stroom uit nieuwe wind- en zonneparken.
  • Uitfaseren van aardgas: door ombouw of sluiting van onze gascentrales en het verduurzamen van aardgasgestookte woningen, gebouwen met woningisolatie, (hybride) warmtepompen en warmtenetten.
  • Versnellen duurzame warmte: door innovatie en investeringen in duurzame bronnen zoals geothermie, aquathermie, elektrode boilers, Warmte-Koude-Opslag (WKO), groen gas en groene waterstof.

Download het One Planet Plan van Eneco hier