EW02 cover 600
14 juli 2023

Ferroli-ketels geven mogelijk risico op legionellabesmetting

ferroli ketelDe positie van de serienummers die bestaan uit vier cijfers, een L en dan weer zes cijfers (bijvoorbeeld: 2209L70689) is op de foto’s hierboven aangegeven met rode pijlen.

Cv-ketelfabrikant Ferroli waarschuwt op haar eigen website consumenten die in het bezit zijn van een Ferroli cv-ketel van het type BlueSense en BlueHelix aan, zo spoedig mogelijk reinigingsmaatregelen te laten nemen door installateurs. Reden is een mogelijk risico op besmetting met legionellabacteriën. Het gaat om ketels die zijn geproduceerd ná 1 januari 2022.

De voorzorgsmaatregelen gelden voor de BlueSense en BlueHelix ketels met serienummers die beginnen met het cijfer 22 of 23. Dit serienummer verwijst naar het jaar waarin de ketel is geproduceerd. Dit serienummer staat op een witte sticker die zich aan de onderkant van de ketel bevindt. Bij de BlueSense is dit ook op een grijze type plaat aan de onderkant van de ketel te vinden en bij de BlueHelix op de binnenkant van het voorpaneel.

Aanleiding voor de voorzorgsmaatregelen

Aanleiding voor deze voorzorgsmaatregelen is een risicoanalyse van het RIVM. Deze analyse is uitgevoerd naar aanleiding van 11 meldingen over legionella infecties verspreid over het hele land sinds juli 2022 waaraan 2 mensen zijn overleden. Volgens het RIVM zijn de 2 typen combiketels van Ferroli de meest waarschijnlijke oorzaak van deze besmettingen. Over de toedracht van de legionellabesmettingen is nog veel onduidelijk. Het RIVM meldt dat het risico op legionellabesmetting niet samenhangt met de cv-ketels zelf, maar waarschijnlijk is veroorzaakt door vervuild testwater in de betreffende typen cv-ketels van Ferroli.

Vergoeding

Techniek Nederland geeft op haar website aan dat installateurs die de reinigingsmaatregelen moeten uitvoeren (inclusief mogelijke plaatsing van nieuwe materialen) recht hebben op een volledige vergoeding van de gemaakte kosten. De brancheorganisatie gaat hierover zo snel mogelijk afspraken maken met Ferroli.

Wat kun je doen als installateur?

Alle installateurs die deze ketels hebben geïnstalleerd zijn inmiddels door Ferroli geïnformeerd over de te nemen reinigingsmaatregelen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft alle te nemen maatregelen uitgewerkt in een werkinstructie die installateurs moeten volgen. Het is belangrijk deze werkinstructie te volgen. Op haar website noemt Ferroli de belangrijkste maatregelen:

  • Reinig de combiketel en waterleidingen door op hoge temperatuur te spoelen volgens de werkinstructie;
  • Plaats na reiniging een nieuwe doucheslang en nieuwe douchekop;
  • Reinig de thermostatische mengkraan (indien aanwezig). Als reiniging niet mogelijk is, vervang dan de mengkraan.

Tijdelijke maatregelen

Ferroli adviseert om tijdelijke maatregelen te nemen als de reiniging niet op korte termijn kan worden uitgevoerd. Het risico op besmetting kan in die tussenperiode worden verkleind door: 

  • De combiketeltemperatuur voor het leidingwater op tenminste 60 graden te zetten en te houden; 
  • Tijdelijk te douchen zonder douchekop; 
  • Een bubbelbad niet te laten bubbelen;
  • Het bestellen en installeren van een legionellaveilige filterdouchekop die Ferroli kosteloos verstrekt.