Omslag_EW05 600
24 april 2024

Financiële stimulans belangrijk voor aanschaf zonnepanelen

enquete

Een prijsdaling van zonnepanelen is (met 30%) de voornaamste motivatie voor consumenten om over te gaan tot aanschaf. Een financiële stimulans zoals subsidies (29,50%) en de beschikbaarheid van betaalbare thuisbatterijen (25%) spelen eveneens een belangrijke rol bij de beslissing tot aanschaf.

SolarEdge is een belangrijke speler in met onder andere oplossingen voor zonne-energie en energieopslag in batterijen. Onlangs liet de producent van slimme energietechnologie door Continews een enquête uitvoeren onder 1000 respondenten naar de motivatie onder consumenten om wel of niet tot aanschaf van zonnepanelen over te gaan.

Twijfel over terugleverkosten

Bijna 85% van de consumenten die op dit moment nog geen zonnepanelen hebben, toont interesse om over te gaan tot aanschaf. De twijfel over terugleveringskosten is volgens het onderzoek met 28% een belangrijke reden waarom consumenten nog geen zonnepanelen hebben aangeschaft. Financiële motieven wegen zwaarder dan advies en uitleg van derden. Slechts 5 % van de respondenten gaf dit aan als mogelijke reden om zonnepanelen te gaan aanschaffen.

Thuisbatterij

De installateur blijkt nauwelijks een actieve rol te kunnen spelen om consumenten te overreden panelen aan te schaffen. Slechts 3 % geeft aan te zitten wachten op meer uitleg van een installateur. Van de werking en het rendement hoeven consumenten ook nauwelijks meer te worden overtuigd. Minder dan 4 % geeft aan waarde te hechten aan een positieve ervaring van familie of vrienden die al panelen op het dak hebben liggen. Een behoorlijke groep consumenten geeft in de enquête aan te wachten tot de thuisbatterij beter betaalbaar is, voordat zij besluiten tot aanschaf van zonnepanelen.