EW07 omslag 600
12 september 2023

Gasloos in de bestaande bouw

Webinar 5 oktober

warmtetour

De gestapelde bouw van woningcorporaties gaat gasloos. Installateurs die hiervoor kleinschalige, schaalbare warmteconcepten willen installeren, maken tijdens het webinar op 5 oktober kennis met de toepassing en ervaringen van drie systemen bij verschillende wooncomplexen.

Tijdens het webinar op 5 oktober laten experts de verschillen in betrouwbaarheid, toepasbaarheid en kosten zien en beantwoorden vragen van webinardeelnemers. Met deze kennis ben jij een betere sparringpartner voor woningbouwcorporaties in hun energietransitie.

Welke systemen komen aan bod?

Een warmtepomp-oplossing van Kemkens en Feenstra

Deze warmtepomp met natuurlijk koudemiddel wordt in combinatie met zonnepanelen bij verschillende Limburgse woningcomplexen gerealiseerd.

Een hoog temperatuur warmtepomp-oplossing van Linthorst

Dit Smart Grid Energiesysteem bestaat uit een collectieve HT-warmtepomp en grootschalige thermische warmtebuffering in de bodem met smart grid aansturing, met behoud van bestaande afgifte-installatie. Wat is de exploitatie-ervaring hiervan na 5 jaar?

Warmtenetwerk door verschillende bouwblokken te clusteren

Warmtenetwerk met 3 warmtepompen in combinatie met PVT-panelen met warmtebuffering in kelder complex en een container op het dak. Dit is een toepassing van schilrenovatie met een beheerinstallatie en warmtelevering.

Schrijf je hier in voor het gratis webinar op donderdag 5 oktober, van 13.00 – 15.00 uur

Lees ook het interview in E&W september met Ruth Verhagen, vastgoedmanager bij Woonbedrijf: We gebruiken graag eenvoudige, ­bewezen oplossingen in het ­verduurzamingstraject 

Bezoek ook de volgende edities van de Warmtetour 2023

Het webinar ‘Gasloos in de bestaande bouw’ is het eerste deel van de Warmtetour 2023 van Platform 31 waarin corporaties en hun bouw- en installatiepartners ervaringen met verschillende warmteconcepten delen. Platform 31 brengt partijen bij elkaar en onderzoekt maatschappelijke opgaven. Voor de webinars werkt het Platform samen met Techniek Nederland, Bouwend Nederland en Aedes.

Dit jaar staan de volgende webinars op de planning:

Belofte waargemaakt? - donderdag 2 november 13:00-14:30

Hoe presteren energieconcepten in de praktijk? Is het concept werkelijk woonlastenneutraal? We delen hier voorbeelden waar monitoring op afstand plaatsvindt.

Isoleren of installeren? - dinsdag 21 november 13:00-15:00

Wanneer kies je voor isolatie met nadruk op aanpak van de schil (Trias-energetica-aanpak) en wanneer voor een aanpak met meer nadruk op de energie-installatie (Urgenda-aanpak)? Aan de hand van twee verschillende praktijkvoorbeelden van Woonconcept en Parteon brengen we de samenhang tussen ingrepen in de schil in combinatie met installaties in beeld. Hoe is de aanpak gefaseerd: projectmatig (schil) en via de onderhoudscyclus (installatie)? Welke keuzes zijn gemaakt? We vergelijken de isolatie-aanpak met de installatie-aanpak. Wat zijn de voor- en nadelen? Wat is de relatie met de onderliggende strategische keuzes/duurzaamheidsstrategie van de twee corporaties?

Van pilot naar praktijk: Hybride en all-electric - donderdag 18 januari 2024 13:00-14:30

Hoe ga je van een pilot naar de praktijk? Ga je isoleren/installeren in onderhoudsprocessen of kies je voor een projectmatige aanpak? Welke afwegingen neem je mee bij deze keuze? Het gaat dan om vragen als: Wat is je vastgoedstrategie? Wat is de transitievisie warmte? In welk type woningen doe je wat (grondgebonden en gestapelde woningen; bij welke labels?). Wat speelt er in de wijk? En hoe kijken bewoners er tegenaan?