EW04 Omslag 600
25 januari 2022

Geothermie kan 25 % warmtevraag duurzaam invullen

Geothermie in de startblokken voor sterke groei

geothermie web

Volgens Geothermie Nederland kan het huidige aantal van 28 geothermieprojecten komende jaren worden uitgebreid tot bijna 100 projecten. Dat blijkt uit het sectordocument ‘Geothermie in de startblokken voor sterke groei’

Geothermie Nederland deed een inventarisatie onder haar leden. Er zitten zo’n 70 geothermieprojecten in de pijplijn. Ongeveer 25 procent van de hele Nederlandse warmtevraag kan in de toekomst duurzaam worden ingevuld worden door geothermie, in de glastuinbouw zelfs voor meer dan 50 procent. De sector staat klaar voor een sterke groei.

Blij met coalitieakkoord

De brancheorganisatie ziet ook grote politieke steun die spreekt uit het coalitieakkoord. De brancheorganisatie vindt echter wel dat dit nu moet worden omgezet in daden en vraagt daarom in Tweede Kamer aandacht voor de behandeling van de Mijnbouwwet die binnenkort op de agenda staat. Voor 2022 staan er 22 projecten klaar die al een SDE subsidie-beschikking hebben maar die door vertraagde vergunningverlening of door complexiteit van de warmtevraag in de gebouwde omgeving niet binnen de gestelde termijn van de SDE gerealiseerd kunnen worden. Voor deze én toekomstige projecten is het nodig om de realisatietermijn van 4 jaar op te rekken naar 6 jaar. Daarmee kan heel snel veel duurzame warmte beschikbaar komen.

Noodzakelijke wijzigingen Mijnbouwwet

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Geothermie Nederland voeren al een aantal jaren overleg om de nieuwe onderdelen van de Mijnbouwwet die van toepassing zijn op geothermie goed te laten aansluiten op de -toekomstige- praktijk van de sector. Geothermie Nederland vindt het essentieel dat vergunningverlening veel sneller en binnen de wettelijke termijnen wordt gerealiseerd en dat de inhoud van vergunningen voorspelbaar is door heldere kaders. Alleen dan kunnen financiering, SDE-subsidie en projectplanning goed op elkaar worden afgestemd. De huidige, lange doorlooptijden van vergunningverlening zijn funest voor de sector. De projecten verliezen hun subsidies, het vertrouwen van financiers komt onder druk en specialistische toeleveranciers verdwijnen naar het buitenland.