EW07 omslag 600
24 mei 2023

Gesloten energiesystemen als oplossing voor kleinschalige warmtenetten

itho

Kan een gesloten energiesysteem in de diepe ondergrond gebruikt worden als bron voor een kleinschalig collectief warmtenet voor meerdere woningen? Kunnen we de opbrengst verhogen? En vooral: kan de veiligheid van het grondwater worden gegarandeerd, ook op lange termijn?

Samen met TNO, Encor, EBN, TuGeo, Actium, en De Bentoniet Fabriek is Itho Daalderop recentelijk gestart met een innovatieproject om deze vragen te beantwoorden en daarmee een warmtenetconcept te ontwikkelen dat modulair uitgerold kan worden. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de MOOI-subsidieregeling van de Topsector Energie voor de gebouwde omgeving.

Rijtjeshuizen en portiekflats verwarmen

Achtergrond voor het onderzoek is de behoefte bij woningbouwcoöperaties aan een duurzame en kosteneffectieve oplossing voor het verwarmen van veelvoorkomende woningtypen zoals rijtjeshuizen of portiekflats. Kleinschalige, collectieve energiesystemen, zoals een gesloten bodemenergiesysteem, kunnen hier een antwoord zijn.

Warmtepompnet

Gesloten bodemenergiesystemen zijn sterk in ontwikkeling: met behulp van een gesloten leidingstelsel wordt warmte uitgewisseld met de ondergrond. In 2022 werden zo’n 15.000 nieuwe systemen aangelegd met een dieptebereik van 100 – 350 m, met name geschikt voor een enkel huishouden.
Door een systeem dieper (400-800 meter) in de ondergrond aan te brengen en het ontwerp te optimaliseren kan het vermogen mogelijk worden vertienvoudigd. Hierdoor komt de verwarming van een blok van meerdere rijtjeshuizen of een portiekflat met een enkel systeem gekoppeld aan een warmtepompnet in beeld. Ook zijn de kosten lager en is de milieu-impact kleiner omdat er minder boringen nodig zijn.

Bescherming grondwater

Bescherming van het grondwater is een aandachtspunt. Er is behoefte aan veilige en detecteerbare afdichtingsmaterialen waarvan de veiligheid ook op langer termijn kan worden aangetoond en gegarandeerd. Voordeel van de warmtepompen die Itho Daalderop maakt is dat deze werken met schoon leidingwater in de lussen. De ontwikkeling van veilige en duurzame materialen voor diepe bodemenergiesystemen, het verhogen van de opbrengst en slimme aansturing van het Warmtepompnet zijn onderdeel van het nieuw gestarte project. Dit alles wordt ook in de praktijk gerealiseerd. Binnen het project wordt ook een blauwdruk voor een woonwijk ontwikkeld.

Het project draagt bij aan de betaalbaarheid van energie (verlaging kosten per kW), leveringszekerheid (stabiele en lokale energievoorziening) en duurzame, CO2-neutrale energievoorziening voor bestaande woningen, zodat de ambitie om versneld van het aardgas af te gaan daadwerkelijk realiteit kan worden. Dit innovatieproject wordt mede mogelijk gemaakt door de MOOI-subsidieregeling van de Topsector Energie voor de gebouwde omgeving. Klik op de link voor meer informatie over dit project.