EW04 Omslag 600
27 januari 2023

Goed licht bevordert veiligheid, productiviteit en gezondheid van personeel

NSVV- richtlijn verlichting industriële ruimten vernieuwd

NSVV richtlijn opening

Nergens meer dan in utiliteitsgebouwen komen zoveel diverse soorten ruimten en functies voor als in de industrie. Dit houdt onder andere ook in dat hiervoor veelal verschillende soorten verlichting nodig zijn die op de juiste manier op elkaar moeten worden afgestemd. De nieuwe NSVV-richtlijn industriële ruimten biedt concrete handvatten.

Verlichting is nodig om bepaalde taken goed en efficiënt uit te kunnen voeren, maar draagt ook bij aan de veiligheid van de gebruikers en aan de beleving van de ruimten. Goede verlichting heeft bovendien een positief effect op de productiviteit van mensen, maar ook aan het welbevinden en de gezondheid van het personeel.

Op werkplek en omgevingsomstandigheden aangepaste verlichting

De verlichting in industriële ruimtes moet niet alleen zijn afgestemd op de van toepassing zijnde werkplekken, maar ook met omgevingsomstandigheden. Hierdoor kan het onder andere nodig zijn dat de verlichtingsarmaturen en soms ook de lichtinstallatie moeten voldoen aan bepaalde eisen, bijvoorbeeld voor toepassing in een stoffige of een vochtige omgeving of in die met kans op explosiegevaar. De nieuwe richtlijn biedt een handreiking aan lichtontwerpers voor de verlichting van industriële ruimten met betrekking tot de specifieke eisen voor het ontwerp van verlichtingsinstallaties, de gebruiksmogelijkheden en -middelen en daarnaast het onderhoud ervan. Hierbij gaat het dan niet alleen om de werkplekken en verkeersruimten, maar onder andere ook met betrekking tot het effect van licht op welbevinden en gezondheid, noodverlichting, gebruiksmogelijkheden, energiegebruik en milieu.

RICHTLIJNIndustrieleVerlichting_cover-web

Downloaden Richtlijn

De Richtlijn verlichting industriële ruimten is te downloaden op de website van NSVV, www.nsvv.nl en vervangt de NSVV-publicatie Industriële verlichting – 2011.

Naast deze NSVV-publicatie zijn voor verlichting in andere gebouwen de volgende richtlijnen beschikbaar:

  • Verlichting in kantoorgebouwen
  • Verlichting in musea en expositieruimten
  • Verlichting voor onderwijsinstellingen
  • Verlichting voor verkoopruimten
  • Toelichting NEN-EN 12464-1
  • Richtlijn lichthinder