Omslag_EW05 600
25 juli 2022

Goed voorbereid op het nieuwe schooljaar

Geef legionellabacterie deze zomer geen kans

Afbeelding-2_Schoolrenovatie

Voor veel scholen staat de zomervakantie voor de deur. Dit kan een gevaar vormen voor de drinkwaterkwaliteit. Als water te lang stagneert hebben gevaarlijke bacteriën zoals legionella vrij spel om zich snel te vermeerderen. Er zijn voorzorgsmaatregelen mogelijk om dit te voorkomen. In het artikel Laat focus op bestrijding ­legionella niet verwateren in E&W juli zetten we die op een rijtje. Met voorzorgsoplossingen Schell, Viega, Geberit, Tece, Kemper en Xigna.

Volgens de Nederlandse wetgeving moeten drinkwaterleidingen elke 72 uur ververst worden. In de zomervakantie zijn veel schoolgebouwen grotendeels of helemaal gesloten. Om te voorkomen dat gevaarlijke bacteriën zich ophopen in de waterleiding is het van belang om de leidingen regelmatig te spoelen. De oplossingen van de verschillende fabrikanten die in het artikel aan bod komen helpen beheerders om geautomatiseerde stagnatiespoelingen in te plannen met vaste intervallen, op vaste tijdstippen en op bepaalde temperaturen.

Afbeelding-3_Legionella-SMART.SWS

Watermanagement

Eén van die oplossingen is het SCHELL SWS-watermanagementsysteem waarmee je alle armaturen in een gebouw centraal kunt aansturen. Conciërges kunnen het systeem zo instellen dat bij stagnatiespoelingen ook de verbindings- en toevoerleidingen grondig doorgespoeld worden. Een ander voordeel is dat SWS zowel het gebruik van de sanitaire installaties als ook de uitgevoerde spoelingen documenteert. Op deze manier is duidelijk of de vereiste spoelingen ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Er is dus altijd bewijsmateriaal voorhanden.

Ook in de schoolvakantie

Zelfs in de schoolvakantie als niemand de gelegenheid heeft om op locatie langs te gaan, kan de waterinstallatie eenvoudig ook op afstand beheerd worden. Via de online service SMART.SWS kan de beheerder de drinkwaterinstallatie eenvoudig op afstand aansturen en monitoren. Ook aanpassingen zijn makkelijk door te voeren. Bovendien werkt het systeem kosten- en tijdbesparend, onderhoudsbeurten zijn namelijk efficiënt en voordelig in te plannen.