EW07 omslag 600
16 september 2022

Groei aardwarmte moet sneller

20220915-GNL-Actieplan-overhandigd-aan-Esther-PijsEsther Pijs (EZK) neemt het plan van de geothermiesector in ontvangst. V.l.n.r. Marco van Soerland (HVC), Janine Verweij (Geothermie Nederland), Esther Pijs (ministerie van EZK), Hans Bolscher (Geothermie Nederland), Herman Exalto (EBN).

Nederland moet meer werk maken van de mogelijkheden van aardwarmte voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen en het bezweren van de energiecrisis. Dat is de kernboodschap van de Nederlandse geothermiesector in een actieplan dat zij op 15 september aanbood aan Esther Pijs van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Aardwarmte is een van de schoonste en goedkopere energiebronnen voor de duurzame verwarming van kassen, huizen en bedrijven, zo betoogt de brancheorganisatie Geothermie Nederland in het actieplan.  Het actieplan is een reactie van de geothermiesector op de aangescherpte klimaatdoelstellingen en de overheidsaanpak om het gebruik van Russisch aardgas terug te dringen. Het betreft een voorzet en uitnodiging om het actieplan gezamenlijk met de sector te gaan oppakken.

Groei aardwarmte blijft achter

Actie is nodig, want de groei van deze duurzame bron blijft ver achter bij de mogelijkheden. Dat terwijl door de klimaatdoelstellingen en de energiecrisis de urgentie groot is om aardwarmte veel nadrukkelijker te stimuleren. Nu de overheid bereid blijkt om de winning van fossiele brandstoffen op de Noordzee versneld mogelijk te maken, moet dat zeker ook voor duurzame aardwarmte kunnen.

Snelheid, voorspelbaarheid en zekerheid

Hans Bolscher, voorzitter Geothermie Nederland, betoogde bij het aanbieden van het actieplan aan Pijs, de Programma Directeur-generaal Groningen en Ondergrond, dat iedere kuub aardgas die kan worden vervangen door duurzame aardwarmte, telt. ‘Om die versnelling mogelijk te maken hebben we de medewerking van de overheid en politiek hard nodig. Zo is er dringend behoefte aan een meer gestroomlijnd en voorspelbaar vergunningenproces en een stabiel investeringsklimaat, inclusief zekerheid over het subsidiebudget’, aldus Bolscher.

Verviervoudiging van aardwarmte in 2030

Met het actieplan introduceert de geothermiesector acht concrete oplossingen voor het aanjagen van nieuwe aardwarmteprojecten. Bolscher: ‘We leggen de lat hoog met een verviervoudiging van de bijdrage van aardwarmte in 2030. Dat is haalbaar als iedereen – markt en overheid – alle zeilen bijzet om nieuwe initiatieven sneller in en uit de pijplijn te krijgen. We kunnen dat als sector niet alleen en kijken daarbij dan ook nadrukkelijk naar het ministerie van EZK. Een Taskforce bestaande uit overheid en markt moet hierbij gaan helpen.’

Blij met hoge ambitieniveau

Pijs zei blij te zijn met het hoge ambitieniveau in het actieplan. ‘Verdere versnelling van geothermie is nodig voor Nederland. Samen moeten we zorgen voor een veilige en succesvolle uitrol van geothermie. We werken dan ook graag mee aan de taskforce om die versnelling ook echt vorm te geven en aan gezamenlijke doelen te werken.’

actieplan geotermie cover.JPG

Acht actiepunten

In het rapport worden de volgende 8 actiepunten benoemd:

  1. Versnellen en stroomlijnen
  2. Integrale aanpak warmtetransitie
  3. Meer uitkoelen
  4. Continuïteit  bestaande geothermieprojecten
  5. Veilige projecten
  6. Werken aan vertrouwen
  7. Steun aan innovaties
  8. Efficiënte ontwikkeling van projecten

Download het actieplan voor een eerste uitwerking van deze actiepunten