EW06 Omslag 600
26 januari 2022

Groei zonnesector stokt door hogere prijzen

Toename met slechts 4 procent

dne-plaatje 3-web

Hogere grondstof- en containerprijzen hadden in 2021 hun weerslag op de Nederlandse zonnesector. In 2021 werd voor 3,6 gigawatt aan nieuwe zonnepanelen geïnstalleerd. Een toename van slechts 4 procent ten opzichte van 2020.

Dat blijkt uit het Nationaal Solar Trendrapport 2022 van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research dat vandaag werd gepresenteerd door hoofdonderzoeker Steven Heshusius. ‘Vooral de commerciële markt bleef achter bij de verwachtingen’, zegt Heshusius. ‘Veel ontwikkelaars stelden de aanleg van grote zonneparken uit in de hoop dat panelen en andere componenten weer goedkoper werden.’

17 % groei op huizen

De hogere panelenprijzen hadden minder effect op de residentiële markt, die vorig jaar met 17% groeide. Mogelijk heeft dit te maken met de gestegen stroomprijzen, die het voor consumenten extra interessant maakt om zelf elektriciteit op te wekken. DNE Research verwacht dat ook de commerciële markt dit jaar weer aan zal trekken. Heshusius: ‘Nu de inflatie aanhoudt besluiten veel ontwikkelaars om toch maar aan de slag te gaan. Het afgelopen half jaar zijn er ruim 50% meer zonnepanelen aangekomen in de haven van Rotterdam, dus we lijken aan de vooravond te staan van een nieuwe groeispurt.’

Het volledige Trendrapport is gratis te downloaden via https://www.solarsolutions.nl/trendrapport/

Groeipotentie zonnestroommarkt blijft groot

In het voorwoord van het Nationaal Solar Trendrapport schrijven de onderzoekers van DNE Research dat ondanks de aanhoudende pandemie de groeipotentie van de zonnestroommarkt groot blijft. Zon is met 11,2 TWh de grootste categorie voor hernieuwbare elektriciteit geworden. Met een totaal geïnstalleerde capaciteit van inmiddels 14,3 GW ligt er voor iedere inwoner van Nederland een vermogen van meer dan twee hedendaagse zonnepalen.

Iedere Nederlander heeft inmiddels 2 zonnepanelen

In Europa doet geen enkel land ons dat na, zo stellen de onderzoekers vast en in de rest van de wereld heeft alleen het zonnige Australië meer zonnepanelen per inwoner. In de tweede helft van 2021 passeerde het aantal huishoudens met zonnepanelen de 1,5 miljoen. De projectenmarkt had in 2021 flink te lijden onder prijsstijgingen en verstoringen over de gehele leveringsketen, netcongestie en verzekerbaarheid van grote daken. Toch lijkt de verstoorde groei van tijdelijke aard en zullen de stijgende energieprijzen de komende jaren een groeiversneller vormen. Decentrale energieopwekking, met een toenemende mate van batterijopslag, gaat belangrijk worden. De verwachtingen van de onderzoekers voor de komende jaren voor zonne-energie zijn zonnig. Continue groei is volgens hen echter zeker niet vanzelfsprekend. Het creëren van een stabiel investeringsklimaat in de komende is daarvoor heel belangrijk.

In de maart-editie van E&W een uitgebreid artikel met de belangrijkste conclusies uit het Nationaal Solar Trendrapport 2022