Omslag_EW05 600
15 februari 2022

Groningen is provincie met meeste zonnepanelen

Zonnepanelenonderzoek

Nederland in zonnepanelen-webZonnepanelendichtheid Nederlandse provincies

In de provincie Groningen beschikt inmiddels 34 procent van de koopwoningen met een geschikt dak over zonnepanelen. Daarmee heeft de provincie de hoogst zonnepanelendichtheid van Nederland.

Zonneplan verkoopt sinds 2012 zonnepanelen online. Het EnergyTech energiebedrijf bouwt met hard- en software haar eigen Zonnegrid, het grootste connected stroomnetwerk van Nederland.

Panelen op daken van koopwoningen

In januari deed het bedrijf onderzoek naar het aantal zonnepanelen op daken van koopwoningen. Daarbij baseert Zonneplan zich op actuele luchtfoto’s uit januari 2022. Om een eerlijke vergelijking mogelijk te maken, nam het bedrijf in het onderzoek enkel koopwoningen mee met een dak dat geschikt is voor zonnepanelen. Verplichte panelen op huurwoningen zeggen immers niets over de bereidwilligheid tot verduurzaming van de bewoners. Daarnaast hebben niet alle koopwoningen een dak dat geschikt is voor zonnepanelen. Denk daarbij aan appartementen, huizen met enkel een dak op het noorden of huizen met een hoge boom voor de deur.

Koplopers en achterblijvers

Waar Groningen met 34 procent erbovenuit springt, scoort Noord-Brabant met een kleine 24 procent het laagst. Op gemeenteniveau blijken inwoners van Laren het minst op te hebben met zonnepanelen, waar ze in Rijkswijk juist het populairst zijn. Verder hebben ook Noord- en Zuid-Holland en Overijssel een relatief lage zonnepanelendichtheid. De overige zes provincies noteren allemaal een score rond de 30 procent.

Panelen in grote steden

Van de vijf grootste gemeenten van Nederland hebben Amsterdam en Utrecht met 33 en 32 % een bovengemiddeld hoge zonnepanelendichtheid. Eindhoven scoort met 26 % gemiddeld, terwijl ‘s-Gravenhage en Rotterdam opvallend laag scoren met 19 en 17 % opvallend laag scoren.

zonnepanelen per gemeente.JPG

Zonnepanelendichtheid Nederlandse gemeenten

Op de website van zonneplan is per gemeente nauwkeurig te zien hoeveel koopwoningen er zijn zonder zonnepanelen, terwijl het dak hiervoor wel geschikt is en hoeveel koopwoningen al zijn voorzien van zonnepanelen. Zonneplan definieert een “geschikt dak” als een dak dat qua materiaal, ligging en oriëntatie geschikt is om zonnepanelen op te laten renderen.

BEZOEK DE BEURS SOLAR SOLUTIONS OP 12, 13 en 14 april. KIJK HIER VOOR MEER INFORMATIE