EW07 omslag 600
18 juli 2023

Grote rol voor batterijen voor stabiel elektriciteitsnet 2030

tennett batterijen

Om ook in de komende jaren een stabiel systeem te kunnen garanderen neemt de behoefte aan flexibel inzetbaar vermogen in het elektriciteitsnet sterk toe. In 2030 is er naar verwachting 9 GW batterijcapaciteit aangesloten op het hoogspanningsnet. Deze batterijcapaciteit moet effectief worden verdeeld over het land.

Dat stelt TenneT in het nieuwste position paper met de titel ‘TenneT’s position on Battery Energy Storage Systems (BESS)’. Het document geeft marktpartijen en betrokken overheden inzicht in de toepassing van grote batterijen (>70 MW) op het hoogspanningsnet. BESS gaat een belangrijke rol spelen bij het handhaven van stabiliteit in het elektriciteitsnet, onder andere voor spanningshuishouding, dynamische stabiliteit, regel- en reservevermogen en redispatch.

Opslag essentieel

Het energiesysteem is volgens Maarten Abbenhuis aan het veranderen en bestaat uit steeds meer hernieuwbaar opgewekte elektriciteit. De COO van TenneT ziet dat steeds minder energie wordt opgewekt met gas en kolen. ‘Het toekomstige systeem wordt hierdoor veel dynamischer en minder regelbaar. In een duurzaam systeem is opslag essentieel. Om in de toekomst dit systeem in balans te houden, vormen batterijen een belangrijke oplossing. Ze kunnen zeer goed omgaan met het dynamische karakter van hernieuwbare energie doordat ze heel snel kunnen reageren.’

9 GW erbij om behoefte in 2030 te dekken

Het aanbod van flexibele vermogens ontwikkelt zich volgens Abbenhuis vooralsnog minder snel; de groei van waterstofproductie vraagt meer tijd en ook flexibele vraag (‘Demand Side Response’) is voorlopig nog niet omvangrijk genoeg. 

kaart tennet batterij

‘Industrieën zijn de afgelopen decennia juist ingericht op verbruik van een constant vermogen, een baseload. Met 9 GW aan batterijen in 2030 kan een groot deel van de behoefte aan flexibiliteit worden gedekt. Om dergelijke vermogens aan batterijen aan te kunnen sluiten en effectief in te kunnen zetten is het cruciaal dat deze op de juiste locatie op het hoogspanningsnet van TenneT worden aangesloten.’

Vermogen per provincie

Met een kaart van Nederland geeft TenneT per provincie aan hoeveel opslagcapaciteit er straks nodig is voor systeemstabiliteit. TenneT doet de komende maanden nader onderzoek naar de praktische uitvoerbaarheid om deze maatschappelijke opgave vorm te geven. Het position paper is dus een eerste stap op weg naar grootschalige batterijcapaciteit in het elektriciteitsnet.

Lees ook: