EW06 Omslag 600
28 juli 2021

Help uw klant aan een energielabel C

Overheid maant kantooreigenaren werk te maken van verduurzaming

kaartje energielabels C-webKantoorpanden die nog aan energielabel C verplichting moeten voldoen

Begin 2023 moeten alle kantoren beschikken over Energielabel C, maar we lopen achter op het schema om dat voor elkaar te krijgen. De overheid gaat daarom gebouweigenaren actiever benaderen. Installateurs zullen de komende tijd vaker worden benaderd door klanten om hen te helpen bij de verduurzaming van kantoren.

Alle eigenaren van kantoorpanden die nog niet voldoen aan Energielabel C hebben in juli een brief ontvangen. In de brief verzoekt het ministerie van Binnenlandse Zaken de eigenaar met klem het kantoorpand vóór 1 januari 2023 op het niveau van Energielabel C te brengen.

Handhaving

Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat eigenaren weten dat zij hun gebouw alléén nog als kantoor mogen gebruiken als het op 1 januari 2023 over Energielabel C beschikt. De uiterste consequentie is dat een kantoor zonder Energielabel C zal moeten sluiten. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gemeenten heeft gemeenten opgeroepen te gaan controleren of kantoorgebouwen voldoen aan de verplichting van Energielabel C. Na de zomer voeren ook de handhavingsdiensten de druk op. Zij sturen dan een brief naar vastgoedeigenaren waarin ze erop aandringen snel werk te maken van de verduurzaming van hun pand.

Stok achter de deur

Slimme installateurs brengen natuurlijk al veel langer de verduurzaming onder de aandacht, maar met de wettelijk verplichte verduurzaming hebben zij nu een stok achter de deur om hun klanten te overtuigen. De energiebesparende maatregelen verdienen zich vaak snel terug in de vorm van een lagere energierekening. Bovendien neemt het kantoorpand in waarde toe en is het makkelijker te verhuren.

Hoe staan we ervoor?

Techniek Nederland heeft per provincie op een rij gezet hoeveel kantoorpanden moeten voldoen aan het verplichte Energielabel C en hoeveel van die kantoorpanden nog niet over het label beschikken. Bekijk hier de stand van zaken.