EW06 Omslag 600
12 juli 2021

HEM-systemen zorgen voor energiebalans in slimme woning

KNX HEMS energiemanagement

Home Energy Management Systemen (HEMS) regelen de interactie van alle energieproducenten en -verbruikers in een slimme woning. Daarmee zorgen zij niet alleen voor een goede balans in vraag en aanbod van energie, maar besparen zij ook energie.

De KNX Association en de bij haar aangesloten fabrikanten zetten steeds nadrukkelijker in op de koppeling van KNX-gestuurde klimaatinstallaties aan intelligente energiemanagementsystemen. Door alle gebouwgebonden installaties en slimme apparaten met KNX te verbinden aan Home Energy Management Systemen (HEMS), bereikt men een dynamische regeling van het energieverbruik van alle huishoudelijke apparaten en installaties.

Knelpunten in stroomvoorziening voorkomen

Ook het toenemend aantal elektrische auto’s, dat thuis wordt opgeladen en veel energie vraagt, maar ook opslagmogelijkheden biedt, maakt een efficiënt energiebeheer in slimme woningen steeds belangrijker. Intelligente beheersystemen voorkomen knelpunten in de stroomvoorziening en zorgen dat de stroomnetten niet te zwaar worden belast. Zo kan de elektriciteit, die bijvoorbeeld een fotovoltaïsch systeem produceert, intelligent worden geleid naar de plek waar het nodig is. Overtollige energie wordt automatisch opgeslagen – bijvoorbeeld in de auto - , zodat deze op een later moment kan worden gebruikt. Hierdoor worden de kosten voor het inkopen van elektriciteit bij externe energieleveranciers aanzienlijk verlaagd.

Aansturing 2 energie-opwekkers

Een mooi voorbeeld van een project dat al profiteert van intelligent energiebeheer met KNX-compatibele HEMS is een woonproject in Gammelsdorf (Duitsland). Hier moest men het in capaciteit beperkte elektriciteitsnet van de lokale energieleverancier compenseren door gebruik te maken van pv-panelen en een warmtekrachtcentrale. Met ‘EibPC’ als HEMS op basis van KNX worden de twee energie-opwekkers aangestuurd volgens de werkelijke warmte- of elektrische energiebehoeften van het gebouw. Afhankelijk van het seizoen wordt een extra gasketel ingeschakeld voor extra warmteopwekking. De warmtekrachtcentrale dient ook als noodstroomvoorziening bij stroomuitval, waarbij alle hoog belaste verbruikers in het gebouw automatisch worden uitgeschakeld.

60% energiebesparing

Een ander voorbeeld is het E-House, een demoproject van de Duitse branchevereniging van de installatiesector (ZVEH) waarin dankzij energiebeheer op basis van KNX tot 60% van de energie wordt bespaard. Met het E-House demonstreert de branchevereniging de hoge mate van automatisering, netwerkconnectiviteit en energie-efficiëntie in slimme woningen die vandaag de dag met KNX al mogelijk is. Van fotovoltaïsche energie tot elektriciteitsopslag, van intelligente ventilatie tot brandstofcellen en van communicatieve keukenapparatuur tot actief begeleid wonen. Een breed scala aan apparaten en functionaliteiten zijn in het E-House via KNX met elkaar verbonden en via ‘Eisbär’ in het HEMS geïntegreerd zodat ze op elkaar kunnen reageren.