Omslag_EW05 600
9 februari 2022

Hoe kan je technische onderdelen uit een tunnel hergebruiken?

De week van de circulaire economie

tunnel.JPG

Circulariteit is noodzaak, maar hoe werk je circulair bij de aanleg van tunnels? Die bouw je immers niet elke dag. Het Centrum Ondergronds Bouwen onderzoekt de haalbaarheid van een depot voor tweedehands tunneltechnische onderdelen. Brancheorganisatie Techniek Nederland is sponsor en deelnemer in het onderzoek.

Deze week (7 – 12 februari) is het de Week van de Circulaire Economie . Op dit moment worden elektrotechnische en werktuigbouwkundige onderdelen die vrijkomen bij infrastructurele projecten nog maar zelden beschikbaar gesteld voor andere projecten. Daar moet verandering in komen, want veel onderdelen hebben nog een waardevolle restlevensduur. Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) inventariseert om die reden in een onderzoeksproject welke tunneltechnische installaties zoal uit een tunnel komen bij renovatie en onderzoekt of het opzetten van een sectorbreed depot of (digitale) hub voor tweedehands tunneltechnische onderdelen haalbaar is.

Rijkswaterstaat wil al in 2030 circulair zijn

Het onderzoek van het COB is belangrijk, want waar de doelstelling van de overheid is om van Nederland in 2050 een volledig circulaire economie te maken, wil Rijkswaterstaat al in 2030 volledig circulair aanbesteden. Dat betekent een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat. Een hub voor technische onderdelen zou hieraan een grote bijdrage kunnen leveren.

Tunnelprogramma

Het COB heeft het zogenaamde ‘tunnelprogramma’ opgezet om de opgaven die (zijn) ontstaan, proactief en efficiënt op te pakken. In het tunnelprogramma wordt gezamenlijk gewerkt aan onderzoeksprojecten, die ervoor zorgen dat tunnelprojecten met minder hinder en meer waarde gerealiseerd kunnen worden. Kijk op de website van het COB voor meer informatie over het tunnelprogramma.

Lees ook:

joshua vlog.JPG

Techniek Nederland brengt circulair installeren onder de aandacht met een serie van 11 volgs. Klik hier door naar de You Tube pagina waarop je alle vlogs kunt bekijken