EW07 omslag 600
9 februari 2022

Hoe ontwerp je een toekomstbestendige leidingwaterinstallatie?

wateropleidingen

Wat is er nodig is om een gezonde, veilige, energiezuinige en milieuvriendelijke leidingwaterinstallatie te realiseren in een tijd waar de bouwtijden onder druk staan? Je leert het tijdens de cursus ‘Toekomstbestendige leidingwaterinstallaties in woningen.’

Er worden de komende jaren veel woningen en zorgwoningen gebouwd. Bouwtijden staan onder druk en daarbij spelen energietransitie, klimaatverandering en circulaire economie een heel belangrijke rol. Dit heeft zijn weerslag op het ontwerpen en aanleggen van goede leidingwaterinstallaties in woningen. Daarom organiseert Wateropleidingen de cursus Toekomstbestendige leidingwaterinstallaties in woningen.

Vakopleider voor de watersector

De vakopleider voor de watersector geeft de cursus in samenwerking met Rein Opleidingen. De docenten Oeds Kuipers en Eric van der Blom nemen de cursisten mee door de relevante wet- en regelgeving, de verschillen in woningen en de verschillen in bewoners. Ook krijg je meer kennis van de energiebronnen die toegepast worden voor warmtapwaterbereiding en wat dit betekent voor de warmtapwaterinstallatie. En welke duurzaamheidsaspecten er zijn en hoe je die kunt toepassen.

Cursusinhoud

  • wet- en regelgeving leidingwaterinstallaties in woningen;
  • verschillen in woningen en bewoners;
  • energiebron en warmtapwaterbereiding;
  • duurzaamheid (warmtap)watergebruik, comfort, ander water, Woningborg en SWK-eisen, keurmerken);
  • gezondheid en veiligheid (materialen, Legionellapreventie, verbrandingsrisico);
  • beproeving en oplevering (installatiegebonden dossier WB 2.7, consumentendossier NPR 8092).