EW07 omslag 600
11 juli 2023

Huishoudens kunnen zonnestroom niet kwijt

Duurzaamheidsdoelen staan op het spel

huishoudens kunnen niet altijd zonnestroom terugleveren

Huishoudens kunnen de met hun eigen zonnepanelen opgewekte stroom steeds vaker niet kwijt op het net. In de eerste helft van 2023 kwam dit gemiddeld drie keer zoveel voor ten opzichte van de eerste helft van 2022. Dat schrijft Liander. De netbeheerder zegt dat de netcapaciteit met een factor 5 omhoog moet om de problemen op te lossen en adviseert panelenbezitters tot die tijd zelf opgewekte zonnestroom zoveel mogelijk zelf te gebruiken.

Liander ontving in het eerste halfjaar van 2023 ruim 3.400 meldingen van klanten die tijdelijk hun zonnestroom niet konden terugleveren. Ruim drie keer zo veel als in dezelfde periode vorig jaar. Oorzaak is de sterke toename van het aantal huishoudens dat zonnepanelen plaatst. In het werkgebied van Liander (Noord-Holland, Flevoland, Friesland, Gelderland en het bovenste deel van Zuid-Holland), nam het aantal daken van woningen en kleine bedrijven met zonnepanelen in de eerste helft van 2023 met 15% toe. Op ruim 870.000 van deze daken liggen nu zonnepanelen.

Uitschakelen noodzakelijk

Door het succesvol verduurzamen bij Nederlandse huishoudens wordt er op een zonnige dag op piekmomenten meer zonnestroom opgewekt, dan dat het elektriciteitsnet kan verwerken. Wanneer het laagspanningsnet – het elektriciteitsnet op wijkniveau – te veel zonnestroom tegelijk moet afvoeren, treden spanningsproblemen op. Omvormers van zonnepanelen schakelen dan automatisch uit om overspanning te voorkomen. Wanneer omvormers bij overspanning niet uitschakelen, kan dat schade opleveren aan apparatuur of geeft dat risico op kortsluiting.

Capaciteit vervijfvoudigen

Liander adviseert om zonnestroom direct te gebruiken wanneer deze wordt opgewekt. Dit wordt extra relevant bij de afbouw van de salderingsregeling in 2025. Dat kan door overdag - als de zon volop schijnt - apparaten die veel energie verbruiken aan, zoals de wasmachine, de droger of vaatwasser, in te schakelen. In de tussentijd werkt de netbeheerder aan uitbreiding van de capaciteit. Om de netten in woonwijken toekomstvast te verzwaren, moet de capaciteit worden vervijfvoudigd. Tot die tijd zullen consumenten vaker moeten wachten op een nieuwe aansluiting, of een verzwaring om (extra) zonnepanelen, een warmtepomp of een laadpaal te installeren.