EW07 omslag 600
10 maart 2022

Hybride warmtepomp vermindert afhankelijkheid van Russisch gas

Rondetafelgesprek Russisch gas

van engelen.JPGErik van Engelen (Techniek Nederland) spreekt Tweede Kamerleden toe in rondetafelgesprek Russisch gas

Hoe zorgen we ervoor dat we snel minder afhankelijk worden van Russisch gas? Dat was op 10 maart de centrale vraag in een rondetafelgesprek van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer. Namens de installatiesector gaf Erik van Engelen van Techniek Nederland bij de Tweede Kamerleden aan dat de hybride warmtepomp daarin een belangrijke rol kan spelen.

Erik van Engelen gaf de aanwezige commissieleden tijdens het rondetafelgesprek een aantal concrete handvatten om op korte termijn de afhankelijkheid van (Russisch) gas te verminderen. Een hybride warmtepomp is volgens de directeur van Techniek Nederland bij uitstek geschikt om op korte termijn een gasbesparing van 60 – 70 % te realiseren. ‘Dat kan aardig oplopen, want zo’n 2 miljoen huizen zijn per direct geschikt om over te stappen op deze warmteopwekker. Dat geldt in de eerste plaats voor huizen waar cv-ketels hangen die jonger zijn dan 5 jaar. Maar ook in woningen waar de cv-ketel het einde van haar levensduur nadert (ouder dan 12 jaar) loont het direct om bij ketelvervanging te kiezen voor een hybride verwarmingsoplossing.’

Isolatie, zonneboiler en douche-wtw

Als tweede quick-win gaf Van Engelen de commissieleden mee dat een goed geïsoleerde woning 4 x zo energiezuinig is als een niet-geïsoleerde woning. ‘Dat zou dus sowieso de eerste hele belangrijke stap zijn om het gasgebruik drastisch terug te dringen. Daarnaast levert de plaatsing van zonneboilers en de installatie van douchewater wtw’s op korte termijn een flinke gasbesparing op bij het produceren van warm tapwater.’

Waterzijdig inregelen

Van Engelen pleitte ook voor meer aandacht voor waterzijdig inregelen van installaties. ‘In woningen resulteert dat al snel in 15 % besparing op het gasverbruik; in grotere bedrijfspanden zelfs 20 %. Ik dring er dan ook op aan dat de overheid het optimaal inregelen van installaties voor grotere gebouwen verplicht moet stellen én moet stimuleren.’ Bij zo’n verplichting hoort volgens hem ook handhaving. ‘De wettelijke label C verplichting voor utiliteitsgebouwen die geldt sinds 2021 wordt bijvoorbeeld nauwelijks gehandhaafd.’

Energiebespaarpakketten

Van Engelen gaf de commissieleden ook mee dat de sector wacht op actie vanuit de overheid in de vorm van zogenoemde energiebespaarpakketten voor woningeigenaren en mkb’ers. ‘De overheid moet wat ons betreft een subsidie aanbieden wanneer een of meerdere maatregelen worden uitgevoerd. Niet alleen voor het inregelen van de cv-installatie, maar ook voor plaatsing van slimme thermostaatknoppen en radiatorventilatoren. En voor het aanbrengen van bijvoorbeeld radiatorfolie,  tochtstrips en deurdrangers door de bewoner zelf. Dat helpt.’ 

Waarom maar 100.000 plaatsingen?

Van Engelen reageerde tijdens het rondetafelgesprek op vragen van de commissieleden die zich afvroegen waarom de sector ‘slechts’ 100.000 hybride warmtepompen plaatst als er 2 miljoen woningen per direct geschikt zijn om de afhankelijkheid van Russisch gas snel te verminderen. ‘De sector kampt door de coronacrisis met onvoldoende beschikbaarheid van apparaten en materialen’, gaf hij aan. ‘Dat geldt ook voor componenten, zoals chips, waarvoor lange levertijden zijn wat de productie van hybride warmtepompoen en zonnepanelen vertraagt. Het zijn factoren waar wij niet direct invloed op hebben.’ Ook het tekort aan technische vakmensen vertraagt volgens hem het uitroltempo van hybride warmtepompen en andere gasbesparende installaties. ‘Een actieplan voor het techniekonderwijs is iets waar wij als sector reikhalzend naar uitkijken’, zo gaf hij de commissieleden mee.

Netcongestie

Ook het forse capaciteitstekort op het elektriciteitsnet is een zorg. Dit remt de energietransitie en dus de vermindering van het aardgasverbruik. Van Engelen pleitte voor meer innovatie in batterijopslag om het elektriciteitsnet minder te belasten.

Klik hier om het rondetafelgesprek terug te kijken? (Erik van Engelen spreekt tijdens de laatste 23 minuten)