Omslag_EW05 600
9 november 2021

Installateurs zijn uitstelmoe

Webinar over uitstel Gasketelwet

gasketelwet.JPG

Volgens Herman Scholten van het ministerie van BZK betekent het uitstel van de invoering van de gasketelwet zeker geen afstel. Dat zei hij tijdens het webinar dat Techniek Nederland organiseerde op 8 november. Installateurs zijn al langer uitstelmoe, zo bleek. ‘Ik hoop dat het piketpaaltje dat het ministerie slaat op 1 januari 2023 deze keer van beton is en niet nog een keer verder naar de toekomst wordt gezet’, zei Jan van den Hoff van Van den Hoff installatiebedrijf uit Eindhoven namens de installateurs.

Onlangs stelde het ministerie van BZK de invoering van de gasketelwet opnieuw met negen maanden uit naar 1 januari 2023. Reden voor Techniek Nederland een webinar te organiseren over het uitstel. Onder leiding van voorzitter Doekle Terpstra kwam de vraag op tafel waarom de invoering van de gasketelwet onlangs voor de zoveelste keer werd uitgesteld. Herman Scholten was uitgenodigd aan tafel om die beslissing van de minister toe te lichten. Volgens het hoofd bouwregelgeving en bouwkwaliteit van het ministerie van BZK is dat het gevolg van de certificatieschema’s die nog niet voldoen aan alle eisen die je ervan mag verwachten, met name op het gebied van veiligheid en gezondheid. ‘De schemabeheerders moeten de certificatieschema’s voorleggen. Die moeten worden beoordeeld en goedgekeurd. Pas daarna kan een certificerende instantie worden geaccrediteerd en installateurs gaan certificeren.’

Zuur

Terpstra vroeg twee installateurs die ook aan tafel zaten of zij begrip hadden voor het uitstel. Jan van den Hoff van Van den Hoff installatiebedrijf uit Eindhoven was duidelijk. ‘Als bedrijf hebben we geacteerd op de datum van 1 april 2022 en dan is het zuur om te zien dat het ministerie vlak voor die datum weer negen maanden uitstel aankondigt. We hebben de vastgoedbeheerders en corporaties voor wie wij werken al geïnformeerd. Door het uitstel zijn wij opeens overgekwalificeerd en dus iets duurder. Wij moeten dat allemaal maar weer uitleggen.’
Volgens Dick Gunst van Gunst Warmtetechniek uit Den Haag zorgt het uitstel van de ingangsdatum voor een slecht beeld van onze sector. ‘We zeggen al sinds de verschijning van het rapport van de Raad voor veiligheid in 2015 dat we als installateurs veiliger willen en moeten gaan werken. En nu vlak voordat we op die manier, met een certificaat op zak, zo wíllen gaan werken, stelt het ministerie de ingangsdatum weer uit. Ik vind dat lastig uit te leggen aan onze medewerkers die we de laatste tijd harder hebben laten lopen en ook aan onze opdrachtgevers.’

Regie nemen bij toetsen van de CI’s

Scholten wees de suggestie van Terpstra om als ministerie dwingend de regie te nemen bij het toetsen van de Certificerende instellingen (CI’s) af. ‘We kunnen een wet nou eenmaal niet ‘een klein beetje’ invoeren. ‘De schemabeheerders blijken nog een paar maanden extra nodig te hebben voor het opstellen van de certificatieschema’s. Pas daarna kunnen we de CI’s accrediteren. We willen daarom nu geen druk uitoefenen op CI’s die straks die onafhankelijke toetsing bij installateurs moeten gaan doen. Dat mogen we ook niet. Dat is onze rol niet.’

Alvast voorsprong nemen op concurrentie

Scholten stelde dat installateurs die er nu al helemaal klaar voor zijn, een voorsprong nemen op concurrenten die tijdens die laatste 9 maanden van uitstel alsnog moeten gaan aanpoten om alles voor elkaar te krijgen. De installateurs aan tafel zijn niet overtuigd. Van den Hoff: ‘Ik vind het onverantwoord hoe ondernemers die heel veel dingen op hun bordje hebben aan het lijntje worden gehouden op het moment dat zij keurig aan de regels willen voldoen. Ondernemers die de regelgeving die eraan zat te komen minder serieus namen, worden nu beloond.’
Gunst zegt met zijn bedrijf al sinds het verschijnen van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid bezig te zijn met het verbeteren van de veiligheid rondom het werken met CO. ‘Al bijna zeven jaar. Geduld is een schone zaak, maar hoe langer uitstel hoe meer kans dat er ongelukken blijven gebeuren. Ik vind dat de ernst van de zaak uit beeld raakt en dat het ministerie met steeds weer uitstel dat onvoldoende onderkent.’

Administratief probleem, geen inhoudelijk probleem

Wim van Vreeswijk zegt dat het uitstel niets te maken heeft met de inhoud. Volgens de divisiedirecteur van CI Kiwa is er slechts vertraging in het proces. ‘Het probleem zit in de administratieve sfeer. Kiwa geeft nu al certificaten uit op privaatrechtelijke basis. Wij moeten straks alleen als Kiwa bevestigen dat de bedrijven die wij hebben gecertificeerd voldoen aan de aangepaste schema’s. Installateurs die hun zaakjes goed op orde hebben en er nú al helemaal klaar voor zijn, hoeven niet bang te zijn dat ze straks weer van voor af aan moeten beginnen. Het gaat hoogstens om redactionele aanpassingen, niet om technische aanpassingen.’

Geldigheidsduur vakbekwaamheidseisen ook verlengd

Tijdens het webinar schoof ook Remco van der Linden van Techniek Nederland aan. De directeur Techniek & Markt stelde de installateurs gerust omtrent de geldigheid van de vakbekwaamheidseisen. ‘Die zijn vijf jaar geldig. Er is inmiddels overeengekomen dat die door het uitstel van de Gasketelwet met negen maanden eveneens worden verlengd met negen maanden.’

Kijk het volledige webinar hier terug