EW07 omslag 600
13 juni 2024

Installatiebedrijven, aannemers en netbeheerders gaan samen het net verzwaren

uitvoeringsakkoord-ondertekening

Netbeheer Nederland, Bouwend Nederland en Techniek Nederland gaan zich gezamenlijk inspannen voor het verzwaren van de laag- en middenspanningsnetten. De partijen ondertekenden op 11 juni een uitvoeringsakkoord. Dat is nodig om alle woningen, bedrijven en bouwlocaties ook in de toekomst aan te kunnen sluiten.

De opgave is te groot en urgent om te blijven doen wat we altijd deden, zo zeggen de ondertekenaars van het uitvoeringsakkoord. Er moet versnelling worden gemaakt in de uitvoering en dat kan alleen door samen te werken. Daarom bevat het akkoord afspraken tussen installatiebedrijven, aannemers en regionale netbeheerders. De afspraken gaan over het optimaliseren van de randvoorwaarden, het snel en effectief samen werk uitvoeren, het samen leren van goede praktijkvoorbeelden en over monitoren en evalueren.

Afspraken in het akkoord

In het akkoord staat dat partijen langjarige contracten voor een bepaald gebied aangaan met elkaar aan. Hoe meer volume en continuïteit van werk, hoe meer bedrijven kunnen investeren in mensen, processen, materialen en materieel. Ook spreken partijen af om samen te investeren in innovatieve technieken en processen. Denk aan de inzet van compacte aansluitmodules, stekkerbare aansluitingen en de prefab meterkast.

Voorbereiding

Belangrijke randvoorwaarden voor versnelling in de uitvoering liggen in de voorbereiding. In die fase wordt het hoofdontwerp gemaakt en wordt er gekeken naar ruimtelijke inpassing en de daarvoor benodigde vergunning. In de aankomende periode werken netbeheerders verder samen met gemeenten om ook hier meer concrete afspraken over te maken en dit in een aanvullend akkoord vast te leggen.

filmpje nettenBekijk video van presentatie

Uitvoeringsakkoord

Het Uitvoeringsakkoord werd gepresenteerd in de wijk Park Stokhorst in Enschede, vloeit voort uit de Nationale uitvoeringsagenda voor regionale energie-infrastructuur. Dat het uitvoeringsakkoord in Enschede wordt getekend, is geen toeval. De nieuwe afspraken sluiten goed aan bij de zogenoemde buurtaanpak, waarbij de laagspanningsnetten in een wijk in één keer worden verzwaard. Park Stokhorst is de eerste grote wijk in het land waar deze aanpak wordt toegepast.