Omslag_EW05 600
6 oktober 2023

Instructieboek voor toepassen kleine individuele warmtepompen in woningen

instructieboek warmtepompen-3

Nu de markt voor warmtepompen groeit als nooit tevoren, is het essentieel dat het ontwerp van deze installaties foutloos gebeurt. Met het vernieuwde instructieboek Warmtepompen hebben ontwerpers, projectleiders en adviseurs een naslagwerk dat hen alle informatie biedt die ze nodig hebben.

De kennis in het boek focust zich op het toepassen van kleine individuele warmtepompen in woningen met een individueel gesloten bronsysteem. Het instructieboek sluit naadloos aan bij de uitgebreide informatie die in ISSO-publicatie 72 te vinden is. Dat wil zeggen dat het instructieboek de gebruiker op een toegankelijke wijze, stap voor stap meeneemt in het ontwerpen, selecteren en inpassen van warmtepompen voor de individuele woningbouw

Voorwaarden voor succes

Uiteindelijk hangt een succesvolle installatie en werking van een warmtepompsysteem in hoge mate af van het ontwerp dat de uitvoerders krijgen aangeleverd. Of de installatie echt voor een substantiële energiebesparing zorgt, ligt zeker ook aan de inpassing van een warmtepompsysteem in een woning en de aansluiting op het afgiftesysteem. Juist al die cruciale voorwaarden komen in het instructieboek naar voren. Ook zaken als het benutten van passieve koeling van een warmtepomp met een bodembron en de mogelijkheden en randvoorwaarden om met een warmtepomp warmtapwater op te wekken, komen aan bod.