Omslag_EW05 600
31 maart 2023

Is een buurtbatterij haalbaar?

buurtopslag

Met je buren een buurtbatterij delen om samen zelfvoorzienend te worden voor je elektriciteitsbehoefte. Het klinkt gezellig, maar er zijn nogal wat haken ogen, schrijft Kaz Schonebeek op www.change.inc

Als je zelf je eigen stroom opwekt, ligt het voor de hand om ook zelf je stroom op te slaan. En hier komt de buurtbatterij om de hoek kijken. In plaats van achter elke voordeur een eigen batterij te plaatsen, kun je deze ook delen met je buren. Dat is te lezen op de website www.change.inc.

Beren op de weg

Toch zijn er nogal wat beren op de weg, zo schrijft de website. In het artikel komt Peter Ramaekers aan het woord. Hij is mede-initiatiefnemer van WeertEnergie: een lokale energiecoöperatie die een zonnepark met 6.500 zonnepanelen en drie windturbines langs de A2 exploiteert. In het artikel vertelt hij dat de drie zeecontainers die staan opgesteld naast het zonnepark zich uiteindelijk terug verdient door dat de batterij is gekoppeld aan het energienet.

Subsidie blijft voorlopig noodzakelijk

Ook Brendan de Graaf, directeur van Lyv - een leverancier van slimme energiesystemen geeft in het artikel aan dat alle buurtbatterijprojecten die er momenteel in Nederland zijn een vorm van subsidie nodig hebben. WeertEnergie heeft met subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onderzocht hoe de combinatie tussen energie-opslag en de opwek van duurzame stroom rendabel kan zijn. Ramaekers vertelt in het artikel dat je met een buurtbatterij alleen geld kunt verdienen als je hem smart maakt en op de elektriciteitsmarkt laat handelen. WeertEnergie heeft daarvoor een partner die handelt in stroom en werkt met een algoritme dat heel snel kan inspelen op vraag en aanbod op de stroommarkt.

Vergoeding door netbeheerders

De batterij in Altweerterheide is actief op de markt voor frequentiestabilisatie: het beschikbaar stellen van batterijcapaciteit om kleine onbalansen op het electriciteitsnet op te lossen. Door binnen enkele tientallen seconden nauwkeurig extra stroom op het net te brengen, kan een batterij ervoor zorgen dat de frequentie van de elektriciteit op een gelijkmatig niveau blijft. Netbeheerders bieden batterij-eigenaren hier een vergoeding voor. Uit het onderzoek van WeertEnergie komt naar voren dat deze handel voor buurtbatterijen het meest winstgevend is.

Gridbatterijen

Lucas van Cappellen, onderzoeker bij CE Delft, zet in het artikel vraagtekens bij de houdbaarheid van zulke verdienmodellen. ‘Alleen voor het opslaan van energie is de buurtbatterij tot aan 2030 in ieder geval niet rendabel.’ Volgens hem is ook de handel in elektriciteit op termijn niet winstgevend voor buurtbatterijen. ‘Er komt waarschijnlijk een aantal partijen met grote batterijen die gaan handelen op de onbalansmarkt. Die markt gaat snel vollopen. Als er 1.000 megawatt aan batterijen staat, is er genoeg capaciteit om de elektriciteitsvraag op de allerkortste termijn uit te balanceren. Ik verwacht dat deze functie door heel grootschalige batterijsystemen, zogenaamde gridbatterijen, gaat worden vervuld.’

Lees hier  het hele artikel over de haalbaarheid van buurtbatterijen