EW06 Omslag 600
12 september 2023

ISSO Kleintje Ventilatie legt focus vol op woningbouw

kleintje ventilatie

In het herziene ‘Kleintje Ventilatie’ legt ISSO de focus volledig op ventilatie in woningen en woongebouwen. De gebundelde kennis biedt de professional de laatste inzichten voor ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van ventilatiesystemen.

Ventilatie en daarmee het verversen van de binnenlucht in een woning is een voorwaarde voor een comfortabel en gezond binnenklimaat. Vooral nu we woningen steeds beter luchtdicht maken, is het cruciaal om vervuilde binnenlucht, door de aanwezigheid van personen, vocht, stof, geurtjes en emissies uit bouwmaterialen, in voldoende mate af te voeren en te verversen.

Aansluiten bij de Bbl

De herziene versie van het Kleintje Ventilatie speelt in op nieuwe inzichten en regels en een aanstaande wijziging van de regelgeving aanstaande. Als alles namelijk volgens planning verloopt, treedt op 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking en daarmee ook het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) dat in de plaats komt van het Bouwbesluit 2012. Waar nodig is zijn in de actualisatie de eisen en regels zodanig aangepast en opgeschreven dat zij aansluiten bij de eisen die het Bbl hanteert. Het gaat bijvoorbeeld om de indeling van de artikelen, waardoor de gebruikers van het Kleintje straks gemakkelijker en sneller kunnen werken in onder meer de programma- en ontwerpfase.

Nieuwe praktijkrichtlijnen

De inhoud van het Kleintje sluit ook aan op twee belangrijke praktijkrichtlijnen. Het gaat om het Programma van Eisen (PvE) Gezonde Woningen en de Aedes Woningventilatie PvE. Beide richtlijnen bevatten bruikbare en waardevolle aanwijzingen voor een goed presterend ventilatiesysteem. Daarin gaat het niet alleen om eisen aan bijvoorbeeld ventilatiehoeveelheden, maar ook om geluid en luchtdoorlatendheid. Ook onderhoud is in de beide PvE’s een belangrijk aandachtspunt. Om die reden krijgen staat in het nieuwe Kleintje onder meer een uitgewerkt onderhoudsplan en een beschrijving van de verschillende onderhoudsactiviteiten.

Spuivoorzieningen

De coronapandemie had veel invloed op de wijze waarop naar ventilatie en binnenklimaateisen wordt gekeken. Maar die invloed is met name belangrijk voor kantoren en andere gebouwen. In de woning is het gevaar van een coronabesmetting niet zo zeer kleiner, maar de risico’s zitten daar in het private domein. Dat laat onverlet dat je ook in de woning de risico’s zo klein mogelijk wil maken. Daarvoor zijn mogelijkheden om voldoende te kunnen spuien essentieel. Het Kleintje Ventilatie legt de nadruk op de aandacht die de professional al bij het ontwerp moet hebben voor de noodzakelijke spuivoorzieningen.

Het nieuwe Kleintje Ventilatie is verkrijgbaar via ISSO Open; https://open.isso.nl