Omslag_EW05 600
6 april 2023

ISSO-publicatie 55 bevat nieuwe kennis over leidingwaterinstallaties

Meer aandacht voor energiegebruik, koudtapwatersystemen en inregelventielen

koudtapwatersystemen

De vernieuwde Isso-publicatie 55 biedt professionals een update van bestaande kennis, maar ook een aantal nieuwe onderwerpen voor het ontwerpen en realiseren van leidingwaterinstallaties. Veel aandacht is er voor de invloed van het ontwerp op het energiegebruik, voor koudtapwatersystemen met actieve koeling en voor inregelventielen.

Isso-publicatie 55 is een praktische uitwerking van NEN 1006 en de Waterwerkbladen. De publicatie is een herziening van de uitgave uit 2013 over ‘Leidingwaterinstallaties voor woon- en utiliteitsgebouwen’. Diverse ontwikkelingen in het vakgebied zorgen dat er – naast het actualiseren van de bestaande inhoud - belangrijke onderwerpen aan de publicatie zijn toegevoegd. Bovendien is de structuur van het kennisdocument grondig aangepast, waardoor het beter aansluit bij het volledige ontwerp- en realisatieproces van leidingwaterinstallaties. Specifieke onderwerpen, die voorheen verspreid door de publicatie aan bod kwamen, zijn vanwege hun belang en voor een beter overzicht in één hoofdstuk bij elkaar gebracht. Een mooi voorbeeld is het prominente onderwerp waterkwaliteit, dat nu in een eigen paragraaf extra aandacht krijgt. 

Reduceren energiegebruik

Het reduceren van het energiegebruik in de ontwerpfase van een leidingwaterinstallatie wordt steeds belangrijker. Daarom is er nu een volledige paragraaf waarin drinkwaterinstallaties in relatie tot duurzaam bouwen worden behandeld. Dit maakt het voor ontwerpers duidelijk hoe zij ook de levensduurkosten van een leidingwatersysteem al in hun berekeningen en voorstellen kunnen meenemen.

Koudtapwatersystemen

Een heel nieuw onderwerp is de beschrijving van koudtapwatersystemen met actieve koeling, waarmee je ongewenste opwarming van drinkwaterleidingen kunt bestrijden. Met name in gebouwen waar vrijwel permanent een hoge ruimtetemperatuur heerst, zoals zorgcentra, zwembaden en sauna’s, is dit geen overbodige maatregel meer. Overigens is ook de beschrijving van warmtapwateropwekking geheel vernieuwd en in lijn gebracht met de NTA 8800.

Inregelventielen

Een ander, nieuw onderwerp is een methodische en toepassingsgerichte beschrijving van inregelventielen. Dit is kennis die bij warmtapwatercirculatiesystemen onontbeerlijk is. Nieuw is ook de toegevoegde kennis met betrekking tot materiaalkeuze, in relatie tot bacteriologische aangroeipotentie. Om leidingwater gezond en schoon te houden heeft de vakman – zeker nu de keuze in materialen fors is toegenomen – meer behoefte aan deze kennis. Tot slot zijn ook de SIMDEUM-berekeningsmethodiek en kengetallen aan de publicatie toegevoegd.

Ga voor de publicatie naar ISSO Open, via www.isso.nl.