EW04 Omslag 600
1 juni 2022

Kabinet wil gebouwde omgeving versneld verduurzamen

60% CO2-reductie in 2030

beleidsplan BZK 2.JPGbron: BZK

Met een mix van normering, beprijzing, financiering, subsidiering en ondersteuning wil de overheid een duurzame woning voor iedereen binnen bereik gaan brengen. Dat is ook nodig om de gewenste 60 procent CO2-reductie in 2030 te realiseren. Dat is te lezen in het beleidsprogramma ‘Versnelling, verduurzaming gebouwde omgeving' dat het ministerie van BZK vandaag presenteerde.

Het plan van het kabinet is erop gericht de CO2-uitstoot met 60% terug te dringen in 2030. Dat moet onder meer gebeuren door het programma hybride warmtepompen, het Nationaal Isolatieprogramma, de versnelde aanpak van utiliteitsgebouwen en méér duurzame warmtebronnen en -netten. Ook innovatie en een continue opdrachtenstroom moeten de versnelde verduurzaming mogelijk maken.

Doorbraak voor energietransitie

Techniek Nederland noemt het kabinetsplan in een eerste reactie een ‘doorbraak voor de energietransitie'. Voorzitter Doekle Terpstra: ‘Het kabinet heeft stevige ambities, maar geeft in het beleidsprogramma ook een duidelijke richting aan voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. Verduurzamen loont nu al, zeker met de huidige energieprijzen. Maar met deze maatregelen maakt het kabinet verduurzaming nóg aantrekkelijker. Ook de voorgestelde aanpak van utiliteitsgebouwen kan rekenen op onze instemming.’

Natuurlijke momenten voor verduurzaming

Het kabinet wil natuurlijke momenten benutten voor verduurzaming. Denk aan vervanging van de cv-ketel, groot onderhoud en aankoop van een nieuwe woning. Terpstra: ‘Dat is een goede aanpak. Op zulke momenten blijft de overlast voor bewoners beperkt en kunnen installateurs de woning efficiënt aanpakken.’

Verplichtend karakter

Uit het beleidsplan blijkt ook dat verduurzaming in de nabije toekomst niet meer vrijblijvend is. ‘Verduurzaming krijgt een meer verplichtend karakter en dat is ook nodig’, vindt Terpstra. Ook de collectieve aanpak die het kabinet voorstaat om hele wijken te verduurzamen kan rekenen op steun van Techniek Nederland. ‘Alle plannen zijn dan beter en efficiënter te organiseren en het zorgt ervoor dat de transitie ook betaalbaar blijft. Want dat is nodig voor voldoende draagvlak onder burgers’, aldus Terpstra.