EW04 Omslag 600
28 september 2022

Kees Vendrik volgt Nijpels op als klimaatpaus

klimaatakkoord

Kees Vendrik wordt de voorzitter van het platform voor maatschappelijk dialoog en reflectie over het klimaatbeleid. Het platform is de opvolger van het Voortgangsoverleg van het Klimaatakkoord. In die functie volgt hij Ed Nijpels op die 10 jaar lang de voortgang van de energietransitie volgde.

De klimaattransitie is een grote en impactvolle uitdaging, die inspanningen vraagt van overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. Het kabinet vindt het om die reden van groot belang om de maatschappij actief te betrekken bij het klimaatbeleid. Het platform voor maatschappelijk dialoog en reflectie moet het gesprek met maatschappelijke partijen over het klimaatbeleid in samenspraak met de minister voor Klimaat en Energie vormgeven.

Ervaring in klimaatdomein

Het kabinet selecteerde Vendrik vanwege zijn verbindende kwaliteiten en ruime ervaring in het Klimaatdomein. Hij zal bij werkzaamheden worden ondersteund door een secretariaat bij het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). Vendrik zat jarenlang in de Tweede Kamer voor Groen Links als woordvoerder financiën en zit momenteel in de Eerste Kamer. Tot zijn officiële aantreden op 3 november zal Vendrik een werkprogramma opleveren, waarin onder andere de onafhankelijke rol van de voorzitter en zijn team is uitgewerkt.

Gevraagd en ongevraagd adviseren

Het platform voor maatschappelijke dialoog en reflectie gaat een belangrijke rol spelen in het aanjagen van de dialoog over het klimaatbeleid in de samenleving, met bijzondere aandacht voor groepen die minder betrokkenheid voelen bij de klimaattransitie. Ook dient het platform de minister voor Klimaat en Energie gevraagd en ongevraagd te adviseren over ontwikkelingen die van belang zijn voor het klimaatbeleid, waaronder kansen en knelpunten voor versnelling van de transitie.