EW07 omslag 600
13 november 2023

Kennis warmteverlies cruciaal voor keuze warmtepomp

isso kleintje warmteverlies-jpg

Door toepassing van betere isolatie, warmtepompsystemen en warmteopslag, wordt een goede warmteverliesberekening steeds belangrijker. Isso heeft daarom haar ‘Kleintje warmteverliesberekening voor woningen’ geactualiseerd.

In het kennisdocument staan methodes en uitgangspunten beschreven om snel en betrouwbaar het benodigde verwarmingsvermogen van een woning of ruimte te bepalen op basis van een beperkt aantal kenmerken. De nieuwe versie is gebaseerd op de recent geactualiseerde ISSO-publicatie 51. De actualisatie van de kennis is nodig vanwege de transitie van hoge temperatuur verwarming, zoals cv-ketels, naar laagtemperatuurverwarming zoals warmtepompsystemen.

Goed inregelen

Voor warmtepompsystemen is de warmteverliesberekening cruciaal om de installatie goed te kunnen inregelen. De statische rekenmethode, zoals beschreven in de oude publicaties, vergrootte de kans op klachten van eindgebruikers. Ook de veranderde regelgeving was een reden voor de updates. Ecodesign – EPBD III eist immers een nauwkeurige dimensionering en inregeling. Ten slotte vraagt duurzaam verwarmen met phase change materials (pcm’s) om specifieke input voor warmteverliesberekeningen.

Het ISSO-kleintje warmteverliesberekening voor woningen is vanaf nu beschikbaar via ISSO Open, open.isso.nl