Omslag_EW05 600
6 maart 2023

Kleintje Zonnestroom vereenvoudigt montage zonnestroomsystemen

kleintje zonnestroom webopening1

Om zonnestroomsystemen op een duurzame wijze te realiseren, heeft de professional de juiste kennis nodig. Met het Kleintje Zonnestroom brengt Isso veel nieuwe kennis voor de professional samen in een handzaam en volledig naslagwerk.

De kennis in het Kleintje Zonnestroom geeft monteurs de juiste informatie om specifieke onderdelen voor het installeren van een zonnestroomsysteem na te kijken of op te zoeken. Het Kleintje is gebaseerd op de kennis en informatie in het uitgebreide Isso-handboek Zonne-energie, maar focust zich vooral op de montage van zonnestroomsystemen. Naast de installatie- en elektrotechnische handelingen komen ook sommige bouwkundige aspecten aan bod die betrekking hebben op het kwalitatief goed monteren van zonnestroomtoepassingen.

Netgekoppelde toepassingen

Het Isso-kleintje behandelt voornamelijk netgekoppelde toepassingen op woningen en gebouwen. Het handige boekje bespreekt de verschillende soorten zonnestroomsystemen en toepassingen, met hulp van veel foto’s en afbeeldingen, en gaat vervolgens in op het starten van een installatieklus. Wat heb je bij dit werk nodig, hoe werk je veilig en hoe zorg je voor een goede oplevering?

Verticaal transport

In het boekje is ook aandacht voor het verticaal transport en veilig werken op hoogte. Omdat een zonnestroominstallatie vaak betekent dat mensen op hoogte werken, krijgt dit risicovolle aspect van het werk extra aandacht. Daarnaast behandelt het boekje de plaatsbepaling van installaties op het dak en de dakbelasting. Ook het verschil tussen panelen en zonnefolie komt aan bod. Het bouwkundige (buitendakse) deel van het werk wordt duidelijk beschreven.

Elektrotechnische aspecten

Het elektrotechnisch aansluiten van de panelen en het op juiste wijze installeren en monteren van de bedrading is eveneens een belangrijk aandachtspunt, evenals het plaatsen van de omvormer. Voor de kennis die nodig is voor het ontwerp en de wat uitgebreide, bouwkundige integratie verwijst het Isso-kleintje naar het 'ISSO-handboek Zonne-energie'. Wel besteedt dit handzame naslagwerk aandacht aan monitoring, inspectie, onderhoud en service aan zonnestroomsystemen.

Checklists

Tot slot vinden de gebruikers er enkele checklists, die zij kunnen gebruiken bij het opleveren van zonnestroomsystemen, maar ook bij het uitvoeren van metingen en beproevingen aan pv-installaties.

Het nieuwe ISSO Kleintje Zonnestroom is beschikbaar op ISSO Open, via isso.nl De installatie van zonnewarmtesystemen komt in een ander Isso-kleintje aan bod. Deze verschijnt naar verwachting voor de zomer. De Kleintjes Zonnestroom en Zonnewarmte vervangen het Kleintje Zonne-energie uit 2016.