EW06 Omslag 600
5 december 2023

Lage milieu-impact Strada en Strada Hybrid

Twee afgiftesystemen van Jaga in de Nationale Milieudatabase

Jaga strada

Jaga rondde onlangs de levenscyclusanalyse (LCA) en de milieu impact berekening succesvol af met goedgekeurde categorie 1 milieuverklaringen voor de Strada en Strada Hybrid. Daarmee zijn deze twee afgiftesystemen opgenomen in de Nationale Milieudatabase van Nederland. De fabrikant loopt daarmee vooruit op de aangescherpte MPG-eis die vanaf 2025 gaat gelden.

Jaga is de eerste fabrikant waarvan afgiftesystemen zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase (NMD). De opname in de NMD is volgens specialist new business Jan Verdonck van Jaga een belangrijke mijlpaal en een officiële erkenning van de duurzaamheid van de producten.

Milieuprestatie

De NMD heeft als doel om de milieuprestatie van bouwwerken inzichtelijk te maken. De data uit de NMD kunnen worden benut om productvergelijkingen te maken en hiermee tot goed onderbouwde materiaal- en installatiekeuzes te komen op basis van de milieu-impact van bouwproducten. Voor een opname in de NMD moet een product aan verschillende eisen voldoen. Onder meer dient de levenscyclusanalyse te zijn uitgevoerd door een onafhankelijk erkend LCA-bureau en gevalideerd door een erkende NMD-toetser.

Categorie 1 milieuverklaring

Als eerste werd de Strada Hybrid van Jaga opgenomen in de NMD. Jan Verdonck: “Meer dan anderhalf jaar geleden zijn we officieel met de LCA-studie gestart en hebben we voor het volledige assortiment de categorie 1 productkaarten ingediend. De NMD werkt met drie verschillende categorieën productkaarten, daarvan is categorie 1 de meest nauwkeurige kaart die je kunt krijgen. Categorie 1 wordt gebaseerd op gedetailleerde data van de fabrikant en onafhankelijk getoetst. Op basis van deze data beschikken aannemers, installateurs en andere stakeholders over de meest gedetailleerde productinformatie. Er wordt gekeken naar alle materiaalstromen van een product: van grondstofwinning, transport, energieverbruik tijdens productie tot sloop en recycling.’

Lage milieu-impact

Aangezien er nog geen andere fabrikanten van afgiftesystemen in de database staan opgenomen, was dit traject voor Jaga volledig nieuw. ‘Dat kost enorm veel inspanning’, vertelt Verdonck. ‘Mark Ruison, onze R&D projectmanager, begeleidde dit proces. Hij werkte daarbij nauw samen met onze leveranciers en een adviesbureau. We zijn ontzettend trots dat de Strada en Strada Hybrid nu zijn opgenomen in de NMD.’ Door de opname in de NMD voldoen de Strada en Strada Hybrid nu al aan de aangescherpte MPG-score die gaat gelden vanaf 2025. ‘Het is een onomstotelijk bewijs van de lage milieu-impact van onze afgiftesystemen’, aldus Verdonck. ‘De ambitie van Jaga is om volgend jaar met het volledige assortiment te zijn opgenomen in de NMD.’

MilieuPrestatie Gebouw

De data uit de NMD zijn essentieel bij het bepalen van de MilieuPrestatie Gebouw (MPG) score die vereist is bij de aanvraag van omgevingsvergunningen voor woon- of kantoorruimtes. Momenteel ligt de grenswaarde van de MPG-score voor woningen op 0,8 maar recent heeft de overheid aangekondigd dat deze waarde de komende jaren wordt aangescherpt naar 0,5. Dit betekent dat nieuwe gebouwen vanaf 2025 nog duurzamer ontworpen en gebouwd moeten worden om aan deze norm te voldoen.