Omslag_EW05 600
7 april 2023

Lagedrukventilatie sleutel voor energieneutraliteit van gebouwen

lage druk ventilatie

Bij toepassing van lagedrukventilatie daalt het energieverbruik aanzienlijk.  Door lagedrukventilatie vanaf het begin mee te nemen in het integrale ontwerp ontstaan fraaiere, gezonde en duurzamere gebouwen. Dat is de conclusie van ingenieursbureau ABT in de uitgave ‘Desiging buildings with low-pressure ventilations systems'.

Het ingenieursbureau bundelde haar nieuwste inzichten over lagedrukventilatie in de uitgave ‘Desiging buildings with low-pressure ventilations systems’. Aanleiding voor de publicatie was het feit dat ventilatiesystemen relatief veel elektriciteit gebruiken en in toenemende mate het totale energieverbruik van een gebouw bepalen. Ondanks alle inspanningen om naar energiezuiniger ventilatoren te gaan, daalt het elektriciteitsverbruik niet of nauwelijks. Dat komt doordat veel druk moet worden overwonnen in het systeem. Om ook het energiegebruik voor ventilatoren omlaag te brengen is een ontwerpstrategie nodig die uitgaat van lagedruk ventilatiesystemen. Dit raakt niet alleen de installatietechniek, maar ook het bouwkundig en architectonisch ontwerp.

Geef ventilatie de ruimte

Bouwfysisch specialist Lorenzo Lignarolo en één van de auteurs van de uitgave, ziet lagedrukventilatie als dé kans om een integraal, duurzaam ontwerp te maken voor werkelijk energieneutrale gebouwen. ‘Samen met de architect ontwerpen we een ventilatieconcept op basis van de locatie, het gebouwgebruik en de architectonische visie. Zo worden de verschillende componenten een geïntegreerd onderdeel van het gebouwontwerp. Met deze aanpak geven we ventilatie de ruimte die het nodig heeft voor optimale prestaties, met minimaal energieverbruik en de beste esthetische resultaten.’

Haalbare ontwerpoplossing

Met deze publicatie reikt ABT architecten, ontwerpers, ingenieurs en vastgoedontwikkelaars haalbare ontwerpoplossingen aan voor nieuwe en bestaande gebouwen. ‘We willen een beknopt en inspirerend handboek bieden voor professionals, ook voor degenen zonder voorkennis van ventilatiesystemen. Als alle partijen zich bewuster zijn van de impact van lagedrukventilatie, maken we een grote stap voorwaarts in het ontwerpen van gezonde en duurzame gebouwen’, aldus Lignarolo.

uitreiking publicatei lage druk ventilatie

Aanvragen exemplaar

De auteurs Lorenzo Lignarolo (links) en Ad van der Aa (rechts) van ingenieursbureau ABT overhandigden begin april het eerste exemplaar aan Ben Bronsema, bedenker van het Earth, Wind & Fire (EWF)-concept voor natuurlijke airconditioning.  EWF maakt zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke principes om een gebouw te klimatiseren. Bronsema was verheugd dat de aandacht voor EWF de laatste jaren snel groeit en we in Nederland nu twee gebouwen hebben waarin het is toegepast. Er zijn meer projecten met EWF in ontwikkeling en ABT heeft het natuurlijke airconditioningsysteem ook voorgesteld in de vernieuwbouwplannen van het Paleis van Justitie Den Haag. De uitgave ‘Desiging buildings with low-pressure ventilations systems’ is het resultaat van een samenwerking tussen ABT en de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Aanvragen van een persoonlijk exemplaar kan via een email naar info@abt.eu.