Omslag_EW05 600
17 juni 2021

Mag ik in een korte broek werken?

korte broek (2)

Nu de temperaturen oplopen, krijgen werkgevers van monteurs vaak de vraag of werken in een korte broek is toegestaan. Het antwoord op die vraag hangt af van de omstandigheden.

Een van die omstandigheden is het soort werkzaamheden dat moet worden uitgevoerd. Werkgevers dienen goed te kijken naar de risico’s. Werkkleding wordt vaak gedragen voor de mechanische bescherming. Een korte broek zal echter niet dezelfde mate van bescherming bieden. Als een monteur werkzaamheden uitvoert waarbij die bescherming belangrijk is, is het dragen van een korte broek in dat geval zeker niet wenselijk.

PBM’s

Daarnaast is het belangrijk goed te kijken naar de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) die nu al bij de werkzaamheden worden voorgeschreven. De keuze voor de juiste PBM’s volgt uit de risico-inventarisatie en evaluatie (RIE). Op die manier kun je ook u vaststellen of een korte broek wel passende bescherming biedt.

Andere warm-weer aanpassingen

Als de temperaturen in de zomer flink oplopen is het van belang het werken in dergelijke weersomstandigheden te verlichten door passende maatregelen te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aangepaste werktijden, schaduwvoorzieningen, extra drinken en pauzes.

Ten slotte: het is aan de werkgever om regels voor de kleding vast te stellen. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om het verplicht werken met een mondkapje, zoals dat het afgelopen jaar soms gold, of om het verplicht dragen van bedrijfskleding.