Omslag_EW05 600
17 april 2023

Marco Datthijn, nieuwe directeur CO-keur

datthijn-webMarco Datthijn (53)

TIC Services Nederland heeft op 28 maart 2023 Marco Datthijn aangesteld als algemeen directeur. TIC Services Nederland is de aanbieder van de bekende koepel-oplossing in het kader van de gasketelwet: CO-keur.

Sinds op 1 april 2023 moeten installateurs die werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen uitvoeren in het kader van de gasketelwet beschikken over een procescertificaat op basis van de daartoe aangewezen Beoordelingsrichtlijn BRL 6000-25. CO-keur is een dienstverlener die de zelfstandige installateurs én de (kleinere) mkb-installateurs zo veel mogelijk ontzorgt op het gebied van kwaliteitszorg en certificering. Ruim 1.500 bedrijven hebben al een account op CO-keur aangemaakt.

Koepel-aanpak maakt certificering mogelijk voor alle ondernemers

Datthijn heeft als zelfstandig lead-auditor voor systemen als ISO-9001, VCA en Safety Culture Ladder veel ervaring binnen de bouw bij ontwerpers, aannemers, installateurs, afbouwers en isolatiebedrijven. Als zelfstandig directeur-bestuurder van TIC Services/ CO-keur zal hij CO-keur in de nieuwe fase na 1 april gaan leiden. Datthijn ziet CO-keur als dé oplossing voor de verplichte certificatie in het kader van gasketelwet. ‘Alleen met een dergelijke koepel-aanpak is het voldoen aan de gasketelwet haalbaar voor álle ondernemers. Het is een dienstverlening waarbij kwaliteitszorgkennis- en ICT-kennis wordt gecombineerd wordt en die zowel zzp’ers als mkb’ers ontzorgt op het gebied van certificatie.’

‘Meeliften’ op certificaat van CO-keur

Bedrijven die werken met cv-ketels, geisers en gashaarden kunnen met een licentie onder het certificaat van CO-keur ‘meeliften’ op het BRL 6000-25 certificaat van de koepelorganisatie. CO-keur regelt de interne audits en het maken en bijhouden van een kwaliteitshandboek. CO-keur kent geen licentiekosten of vaste jaarkosten. Het invullen van een checklist per project in de app kost een paar euro. Deze kosten kunnen via de factuur aan de klant worden doorbelast. Kijk ook op www.CO-keur.nl.