EW06 Omslag 600
31 maart 2021

Marges in installatiesector onder druk door oorlog in Oekraïne

Quick Scan

oekraïne.JPG

Veel sectoren hebben te maken met stijgende inkoopprijzen en oplopende levertijden. Dat geldt ook voor de installatiebranche die kampt met duurdere materialen, apparatuur en brandstofprijzen en met leveringsvertragingen. 31 % van de bedrijven verwacht een stijging van de bouwkosten tussen de 5 en 7,5 %.

Dat blijkt uit een Quick Scan die Techniek Nederland deed onder aangesloten installatiebedrijven. Door de hogere inkoopkosten kunnen de marges op (langlopende) projecten kleiner worden of zelfs negatief worden. Sommige ondernemers zijn daarom terughoudend bij het aangaan van nieuwe contracten of doen niet mee aan aanbestedingen.

Vertraagde leveringen

Ook vertraagde leveringen kunnen een ongunstige invloed hebben op de projectmarges. Vooral voor schakelmateriaal, cv-ketels en warmtepompen verwacht de sector dat de oorlog en het sanctiebeleid gaat leiden tot tekorten. Ook van een stijging van de brandstofprijzen verwacht 42 % van de bedrijven een negatief effect op de marges.

Geen omzetdaling

Door de onzekerheid over de Russische leveringen is de gasprijs flink gestegen, maar dat heeft ook een positief effect. Volgens ondernemers in de installatiebranche willen zowel zakelijke als particuliere klanten sneller verduurzamen en dat kan nieuwe projecten opleveren. 62 % van de bedrijven verwacht dan ook geen omzetdaling.

Pijn delen

Ondanks dat de 'pijn' relatief is geeft een deel van de ondernemers in de Quick Scan aan de problematiek te willen bespreken met opdrachtgevers of de geldigheidsduur van offertes te beperken om niet onverwacht in de problemen te komen. Techniek Nederland geeft aan dat haar leden de hogere inkoopkosten in veel gevallen niet kunnen doorberekenen. De brancheorganisatie vindt dan ook dat uitzonderlijke prijsstijgingen niet volledig voor rekening van installateurs kunnen komen. Publieke en particuliere opdrachtgevers hebben volgens voorzitter Doekle Terpstra ook een verantwoordelijkheid. ‘Als we de pijn delen komen we als sector beter uit deze crisis. Bovendien voorkomen we zo dat de verduurzaming, de energietransitie en de broodnodige vernieuwing van onze infrastructuur vertraging oplopen.’

Oekraïne-dossier

Techniek Nederland houdt leden op de hoogte van de situatie in Oekraïne en de gevolgen voor de sector. Daarvoor kunnen zij Oekraïne-dossier op de website raadplegen. Daarin staat ook een lijst met veelgestelde juridische vragen.

Bekijk hier de resultaten van de Quick Scan over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.