Omslag_EW05 600
16 februari 2022

Markt voor energieopslag wacht op afbouw salderingsregeling

Smart Storage Trendrapport 2022

smart storage trendrapport-web

Batterijen zijn nodig voor een stabiele energievoorziening, maar consumenten zullen pas gaan investeren in energieopslag als er een begin wordt gemaakt met de afbouw van de salderingsregeling. Daarnaast is subsidie op de aanschaf noodzakelijk. Dat zijn de belangrijkste conclusies in het eerste Smart Storage Trendrapport.

Batterijen zijn in 10 jaar 87% goedkoper geworden en kunnen overbelasting van het stroomnet helpen voorkomen. Toch verwacht hoofdonderzoeker Steven Heshusius van Dutch New Energy Research (DNE) dat consumenten pas echt de portemonnee trekken op het moment dat zij de stroom van hun zonnepanelen niet meer onbeperkt mogen terugleveren. Op dit moment is een investering in energieopslag, ondanks de prijsdaling van de systemen, gewoon nog niet rendabel.

1500 systemen.JPG

1.500 consumenten hebben een thuisbatterij

‘In de landen om ons heen zijn thuisbatterijen al doodnormaal’, zei Heshusius vandaag tijdens de presentatie van het rapport. ‘Zo koopt 70 % van de Duitse consumenten bij de aanschaf van zonnepanelen ook direct batterijen. Ook in België neemt de markt een forse vlucht sinds hun salderingsregeling werd afgeschaft. In Nederland bezitten nog niet eens 1.500 consumenten een thuisbatterij.’

Thuisbatterij pas rendabel vanaf 2027

Het vorige kabinet was van plan om de salderingsregeling vanaf 1 januari 2023 in de loop van 8 jaar geleidelijk af te bouwen. Door de lange formatie heeft dit plan vertraging opgelopen en begint de afbouw nu op zijn vroegst een jaar later. Hierdoor zal het minstens tot 2027 duren voor de aanschaf van thuisbatterijen rendabel wordt voor consumenten. Heshusius pleit daarom voor een tijdelijke regeling om de markt voor thuisbatterijen te stimuleren. ‘Ons stroomnet heeft steeds meer moeite met de hoeveelheid zonnestroom van grootschalige projecten. Energieopslag tijdens piekmomenten kan voorkomen dat ook de stroom van particuliere panelenbezitters voor problemen gaat zorgen. Naast de afbouw van de salderingsregeling is financiële ondersteuning bij de aanschaf van batterijen daarom wenselijk.’

Smart Storage Trendrapport

Eind 2021 kwam de totale elektrische opslagcapaciteit uit op 185 MWh. Tenminste 70% van deze capaciteit werd dit jaar nieuw geplaatst. De ruime meerderheid van deze capaciteit wordt ingezet voor netgekoppelde systemen al dan niet in combinatie met peak-shaving. De totale capaciteit voor de residentiële en mobiele opslag weerspiegelt de grote aantallen kleinere batterijen in deze segmenten, met een gemiddelde opslagcapaciteit van respectievelijk 4 en 80 kWh.